Zwrot kosztów parkingu i holowania przy naprawie pojazdu we warsztacie

Koszty parkingu i holowania a odszkodowanie

Proces likwidacji szkody, oprócz kosztów naprawy samochodu, wiąże się często z innymi wydatkami związanymi z jego obsługą. Są to czasem wydatki dość duże. Przede wszystkim, oprócz zwykłych kosztów naprawy, warsztaty ponoszą bardzo często koszty parkingu i holowania pojazdu po szkodzie. Część osób nie wie, że może skorzystać nie tylko z dopłaty do odszkodowania w zakresie naprawy pojazdu, ale należy się także zwrot kosztów parkingu i holowania związanych z likwidacją szkody. Dlatego warto przyjrzeć się tej kwestii i dowiedzieć, jak uzyskać takie dodatkowe odszkodowanie.

Przede wszystkim należy pamiętać, że należy się nam zwrot poniesionych wydatków związanych z holowaniem i parkingiem w trakcie procesu likwidacji szkody w formie gotówkowej (warsztat). Orzecznictwo sądowe stoi na stanowisku, że w tego typu sprawach poszkodowanemu należy się także zwrot w/w kosztów.

Parking

Opłata za przymusowe parkowanie stanowi nierzadko dość znaczną kwotę. Jeśli poszkodowany podejmie decyzję o naprawie pojazdu w wybranym warsztacie, pojazd osoby poszkodowanej w wypadku przebywać będzie na parkingu warsztatu w oczekiwaniu do części oraz podjęcie naprawy. Czasem dodatkowy czas upływa na podjęcie wyceny przez rzeczoznawcę lub dostawę części do naprawy pojazdu, które są przykładowo specjalnie sprowadzane.

Usługa płatnego parkingu jest refundowana przez ubezpieczyciela, ale podlega zawsze ocenie pod kątem dwóch kryteriów. Pierwszym z nich jest kryterium celowości, a drugi konieczności poniesienia tego kosztu.

Rozróżnić należy dwie sytuacje związane ze szkodami z OC sprawcy. Jeśli dojdzie do szkody częściowej nieco inaczej przedstawiać się może rozliczenie kosztów parkingu niż w przypadku szkody całkowitej.

Szkoda częściowa – zwrot kosztów parkingu

Szkody częściowe związane z użytkowaniem parkingu jest uzasadniony, gdy pojazd jest niejezdny, a poszkodowany nie posiada garażu, w którym mógłby zabezpieczyć samochód przed kradzieżą lub dalszym uszkodzeniem.

Szkoda całkowita – zwrot kosztów parkingu

W przypadku szkód całkowitych koszty przymusowego parkingu uzasadnione są do czasu zbycia wraku. Ten czas jest konieczny do zabezpieczenia pozostałości (wraku) przed kradzieżą czy zniszczeniem. Pozostałości w dalszym ciągu posiadają określoną wartość rynkową, ponadto, ich uszkodzenie czy sprzedaż skradzionych części, może być łatwiejsze.

Koszty parkingu zawsze stanowią element szkody, którego zwrotu ubezpieczyciele zazwyczaj nie pokrywają. Warsztaty pozostają bez wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Z przeglądu spraw, wynika, iż ubezpieczyciele pokrywają koszty parkingu jedynie za okres do 7 lub 14 dni od dnia uzyskania informacji od ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej. Z kolei przy szkodach częściowych zazwyczaj następuje całkowita odmowa pokrycia takich kosztów.

Jak możemy pomóc ? Jak uzyskać zwrot kosztów parkingu ?

Nasza firma pomaga warsztatom i poszkodowanym, uzyskać pełne kwoty z faktur za usługi parkowania. Jednak, aby taki zwrot uzyskać, konieczne jest skompletowanie przez warsztat lub poszkodowanego pełnej dokumentacji dotyczącej tej kwestii.

Przede wszystkim, zgromadzić należy:

  • Protokół przyjęcia pojazdu,

  • harmonogram czynności likwidacyjnych,

  • tabeli konkurencyjności cen za tożsamą usługę na rynku,

  • faktury VAT,

  • decyzję ubezpieczyciela.

Pomagamy uzyskać koszty parkingu (zwrot) w przypadku czy to szkód częściowych czy całkowitych. Pomoc polega na tym, że kierujemy wniosek o zwrot tych kosztów, który musi być właściwie udokumentowany. Następnie wystosowujemy wezwanie do zapłaty, jeśli następuje odmowa zwrotu. W ostateczności kierujemy sprawę do sądu.

Holowanie

Wypadek komunikacyjny powoduje powstanie szkody na różnych płaszczyznach. Jednym elementów szkody są koszty holowania pojazdu.

Najczęściej po wypadku czy kolizji, konieczne staje się w przypadku braku jezdności pojazdu, wezwanie lawety celem odholowania pojazdu do warsztatu.

Koszty holowania są typowym wydatkiem związanym z uszczerbkiem majątkowym, stanowiącym część szkody. Zwrot kosztów holowania po prostu się poszkodowanemu należy, gdy samochód nie nadawał się do dalszej jazdy.

Jeśli poszkodowany zostaje zabrany do szpitala, holowanie zleca policja. Wtedy nie ma problemu z kwestionowaniem wartości rachunku za usługę holowania. Jednak jeśli sami zamawiamy lawetę to ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty bądź kwestionują wysokość zwrotu. Bardzo często nie posiadamy rozeznania w zakresie cen i stawek za holowanie, ani przykładowo w zakresie najbliższej odległości do firmy naprawczej. Dlatego te rachunki mogą się od siebie czasem dość znacznie różnić.

Jeśli chodzi o dokumentację w zakresie szkody i holowania, należy zgromadzić przynajmniej zlecenie holowania, opis trasy przejazdu, tabelę konkurencyjności cen za tożsamą usługę na rynku, fakturę VAT, decyzję ubezpieczyciela w tej sprawie.

Jak możemy pomóc ? Jak uzyskać zwrot kosztów parkingu i holowania oraz dopłatę do odszkodowania ?

Nasza firma pomoże odzyskać pełne koszty holowania zarówno w odniesieniu do szkód częściowych jak i całkowitych. Oprócz wniosku o zapłatę, wystosowujemy w drugiej kolejności wezwanie o zapłatę, a także ewentualnie prowadzimy spory sądowe w tym zakresie. Z sukcesami prowadzimy także sprawy o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego. Jesteśmy w stanie pomóc w sprawach z zakresu dopłat do odszkodowań, ale także uzyskania zwrotu kosztów holowania i parkingu, jako element szerszego procesu likwidacji szkody i uzyskania wyrównanego odszkodowania.

Zwrot kosztów holowania i parkingu jest zasadny bowiem stanowią one część kosztów poniesionych przez nas w ramach likwidacji szkody i brak ich pokrycia byłby dla poszkodowanego krzywdzący.

Kolizja samochodu bez badania technicznego – czy należy się odszkodowanie?

Brak przeglądu a odszkodowanie

Brak przeglądu a odszkodowanie i jego wypłata, to kwestia skomplikowana. Jazda samochodem bez ważnego badania technicznego wiąże się z ryzykiem utraty dowodu rejestracyjnego. Oczywiście wtedy należy przymusowo wykonać badanie w stacji kontroli pojazdów. Jeśli jednak bez ważnego badania technicznego braliśmy udział w kolizji lub wypadku – możemy liczyć się odpowiedzialnością z tego tytułu, a także znacznymi problemami w zakresie uzyskania odszkodowania. Inaczej wyglądają konsekwencje zarówno w OC czy AC a jeszcze inaczej w NNW.

Obowiązek badania technicznego wynika z Prawa o ruchu drogowym. Przeglądu dokonuje się co roku, a w przypadku nowych samochodów pierwszy wykonujemy po 3 a na kolejny po 5 latach od zakupu w salonie.

Nawet jeśli nie mamy badań technicznych samochód może być w dobrej kondycji, a wypadek czy kolizja może nie mieć żadnego związku z problemami technicznymi pojazdu. Brak badań może wynikać z zapomnienia.

Wiele kwestii dotyczących odszkodowania przy braku przeglądu technicznego zależy od warunków OWU polisy, którą posiadamy. Wiele firm wyklucza możliwość wypłaty tego odszkodowania jeśli nie mamy badań technicznych. Pojawiają się także zapisy o konieczności utrzymania pojazdu w dobrym stanie techniczny, a niektóre wskazują bezpośrednio na absolutną konieczność posiadania ważnego przeglądu technicznego.

Odszkodowanie z polisy OC

Jeśli jesteśmy sprawcami wypadku lub kolizji bez ważnych badań technicznych, to nawet jeśli ubezpieczyciel wypłaci z naszej polisy odszkodowanie pokrzywdzonemu, to pozostaje możliwość regresu – żądania zwrotu kosztów kwoty wypłaconej poszkodowanemu. W tym jednak wypadku należy udowodnić, że przyczyną wypadku lub powiększenia rozmiaru szkody był zły stan techniczny auta. Regres ma miejsce wtedy, gdy samochód sprawcy był w tak złym stanie technicznym, że nie przeszedłby badań, a stan techniczny był głównym powodem zdarzenia. Brak przeglądu a odszkodowanie pozostaje kwestią sporną, jeśli nie mamy ważnych badań.

Konsekwencje jazdy bez przeglądu mogą też dotknąć poszkodowanego w wypadku drogowym. Uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy może być o tyle utrudnione, jeżeli ubezpieczyciel udowodni, że gdyby poszkodowany miał samochód w należytym stanie technicznym to miałby realną szansę uniknąć wypadku. Wtedy może obniżyć wysokość odszkodowania lub całkowicie odmówić jego wypłaty. Dlatego jeśli wystąpi brak przeglądu odszkodowanie najczęściej się należy, ale warto naprawdę uważać, żeby dokonywać terminowo tych formalności.

Odszkodowanie z polisy AC, NNW

W przypadku kolizji lub wypadku, jeśli mamy polisę AC, ubezpieczyciel może powołać się na okoliczność braku ważnego przeglądu technicznego i odmówić wypłaty odszkodowania. Powinien jednak wykazać, że do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów przyczynił się zły stan techniczny  pojazdu. Może tak być jeśli pojazd miał np. wadę, która wiązała się z powstaniem szkody. Mogły to być np. słabe hamulce itp. Może to być wychwycone na badaniu technicznym. Odszkodowanie może wtedy nie być wypłacone. Ale jeśli szkoda nie powstała z przyczyn związanych ze złym stanem technicznym, sprawca powinien dostać odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.