Firmy transportowe

Świadczymy usługi dla firm transportowych. Usługi prawne dotyczą:

  • odkupu odszkodowań,
  • prowadzenia postępowań sądowych z zakresu odszkodowań OC/AC (w tym odmów wypłaty),
  • odwołania od decyzji ubezpieczyciela,
  • likwidacja szkód,
  • pozostałe sprawy związane z odszkodowaniami.
  • sprawy związane z przestojem i utratą dochodów,
  • kradzież i utrata pojazdu,
  • pozostałe zastępstwa procesowe.