Usługi

DOPŁATY DO SZKÓD OC/AC

Miałeś szkodę z OC lub AC – Dopłacimy do Twojej szkody sprzed 3 lat wstecz

Dowiedz się więcej
ODMOWY WYPŁAT ODSZKODOWAŃ

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? Zajmiemy się Twoją sprawą. Obsługujemy sprawy majątkowe i osobowe.

Dowiedz się więcej
POMOC W KREDYTACH FRANKOWYCH

Brałeś kredyt we frankach szwajcarskich? Pomożemy wygrać z bankiem. Analiza umowy kredytowej jest bezpłatna.

Dowiedz się więcej
ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ

Dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu lub konsolidowałeś kredyt ? Należy Ci się zwrot prowizji bankowej. Dotyczy: kredytów konsumenckich (do 255 555 zł). Analiza dokumentów jest bez-płatna.

Dowiedz się więcej
POLISOLOKATY

Zawierałeś umowę z oszczędnościowo (inwestycyjno) – ubezpieczeniową (polisolokatę) ? Twoje oszczędności zostały przejęte przez ubezpieczyciela ? Zapłaciłeś wysokie opłaty likwidacyjne – ma-nipulacyjne ? Należy Ci się zwrot środków. Analiza dokumentów jest bezpłatna.

Dowiedz się więcej
USZKODZENIE CIAŁA

Należy Ci się odszkodowanie za uszkodzenie ciała ? Miałeś np. Wypadek w pracy, wypadek ko-munikacyjny ? Należy Ci się pełna wysokość odszkodowania. Ubezpieczyciele często nigdy nie wypłacają odpowiednio wysokich odszkodowań. Analiza dokumentów jest bezpłatna.

Dowiedz się więcej
ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

Twój bliski zmarł w wyniku wypadku komunikacyjnego lub innego ? Należy Ci się wysokie odszkodowanie.

Dowiedz się więcej