Odszkodowania zagraniczne

Miałeś kolizję na terenie UE, nie wiesz co z tym zrobić ? Zgłoś się do nas: wyliczymy i zgłosimy Twoją szkodę, poprowadzimy ją od samego początku do końca.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie w kwocie wyższej niż odszkodowanie, które uzyskałbyś od krajowych ubezpieczycieli. 

Zgłaszamy kolizje i prowadzimy sprawy od początku do końca, tak aby klient otrzymał maksymalnie wysokie odszkodowanie. Współpracujemy na stałe z kancelarią prawną z terenu UE, a także z rzeczoznawcą.

Minimum obowiązków po Twojej stronie. Bez zbędnych formalności. Zgłoś się do nas.

  Procedura

  Ruch międzynarodowy

  W związku z coraz większym samochodowym ruchem międzynarodowym, powstaje coraz więcej kolizji i wypadków, mających miejsce poza granicami Polski. Jeśli zostaliśmy poszkodowani za granicą przez obcokrajowca będącego obywatelem innego członkowskiego państwa UE, obowiązują przepisy unijne.

  Pierwsza możliwość kolizji -wypadku dotyczy sytuacji, gdy sprawcą tejże jest obywatel państwa, na którego terytorium doszło do szkody. Druga możliwość ma miejsce, gdy zarówno sprawca jak i poszkodowany byli obywatelami innych państw, niż państwo miejsca wypadku.

  Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci  uzyskać najwyższe odszkodowanie OC za szkodę za granicą.

  Zgłoszenie szkody powstałej za granicą

  W każdej sytuacji, podobnie jak w Polsce, powinniśmy w przypadku kolizji spisać protokół wraz z oświadczeniem sprawcy. Oświadczenie powinno zawierać wszystkie dane osobowe, numer polisy oraz dane zagranicznego ubezpieczyciela.

  Zgłoszenia szkody należy dokonać bądź u ubezpieczyciela sprawcy kolizji, bądź u przedstawiciela tego ubezpieczyciela działającego na terenie Polski. Według przepisów UE każdy ubezpieczyciel ma bowiem obowiązek powołania swojego reprezentanta do spraw likwidacji roszczeń w pozostałych państwach członkowskich. Obowiązek ten wynika z art. 21 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE z dnia 16.09.2009r.

  Informacje o tym, kto jest przedstawicielem ubezpieczyciela zagranicznego w Polsce uzyskamy z Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Konieczne będzie złożenie wniosku. Podobną informację znajdziemy w UFG.

  Zgłoszenie szkody w Polsce czy bezpośrednio za granicą?

  Zgłoszenie szkody za granicą, a zgłoszeniem dokonanym na ręce reprezentanta w Polsce. W obu przypadkach, po powrocie do kraju możemy kontaktować się z polskim przedstawicielem ubezpieczyciela oraz z nim dalszy proces likwidacji szkody. Nie ma większej różnicy jeśli chodzi o procedurę zgłoszenia między tym, czy zgłosimy szkodę za granicą, a zgłoszeniem dokonanym na ręce reprezentanta w Polsce. Według przepisów zgłoszenie żądania odszkodowawczego bezpośrednio zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń wywołuje skutki, jakie ustawa przewiduje w przypadku zgłoszenia bezpośrednio zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń, takie same jak w przypadku zgłoszenia żądania odszkodowawczego reprezentantowi do spraw roszczeń ustanowionemu w Polsce.

  Zgłoszenie szkody do pośrednika (reprezentanta) powoduje, że całość korespondencji odbywa się w języku polskim. Wymiana korespondencji w innym języku – wymaga naszej zgody. Jeśli zaś zgłosimy szkodę zagranicznemu ubezpieczycielowi bezpośrednio – to całość korespondencji odbywa się w języku obcym. O ile może to się wydawać uciążliwe i formalnie oba procesy są równoważne, to w praktyce nieco łatwiej jest uzyskać wyższe odszkodowanie poprzez bezpośrednie zgłoszenie. Wtedy też proces odszkodowania odbywa się według przepisów prawa obcego – obowiązującego na terenie państwa kolizji lub wypadku.

  Nieco inaczej wygląda likwidacja szkód osobowych. Tutaj stosuje się zasady określone w Konwencji haskiej z roku 1971. 

  Po wykonaniu wyceny, ubezpieczyciel dokonuje wypłaty odszkodowania.

  ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
  To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
  Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
  ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
  To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
  Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.