Pomoc w kredytach frankowych

 

Masz kredyt we frankach ? Pomożemy rozwiązać umowę z bankiem

Pozwól sobie pomóc odzyskać pieniądze !

Umowy o kredyty frankowe mogą zostać rozwiązane. Klauzule dotyczące CHF i oprocentowania są nieważne i można je podważyć.

Trzy kroki prowadzące do rozwiązania umowy z bankiem i odzyskania pieniędzy:

 1. Wyślij do nas swoją umowę frankową
 2. Bezpłatna analiza Twojej sprawy
 3. Wstępne wyliczenie możliwych roszczeń 

Do rozpoczęcia procesu – wystarczy przesłać umowę kredytu do wstępnej i bezpłatnej analizy przez naszych prawników. Następnie prowadzone jest postępowanie sądowe, do wyniku którego zależy zwrot odpowiednich kwot i dalsze etapy postępowania.

Skontaktuj się z nami – pomożemy wygrać z bankiem bez zbędnych formalności

  Kredyt frankowy – analiza problemu

   

  Ze względu na rosnący kurs franka szwajcarskiego oraz sposobu ujęcia postanowień umownych kredytów przez banki, okazało się, że zapisy takich umów są niezgodne z prawem lub dają podstawę do zwrotu nadpłaty.

  Nasza pomoc polega na odzyskaniu nadpłaty, którą bank naliczył i pobrał od klienta. Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie negocjacji z bankiem, również na sali sądowej w przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe.

  Wyróżnia się trzy rodzaje kredytów frankowych:

  • kredyt walutowy,
  • kredyt indeksowany do waluty obcej,
  • kredyt denominowany do waluty obcej.

  Kredyt walutowy:

  To taki kredyt, w którym kwota zadłużenia i kredytu jest wyrażona we franku szwajcarskim. Zarówno wypłata jak i spłata odbywa się w walucie obcej. Oprocentowanie takiego kredytu było niższe niż w zaciągane w złotówkach.

  Obecnie takie kredyty są dostępne dla osób, które zarabiają w obcej walucie.

  Kredyt indeksowany do waluty obcej:

  W umowie kredytu zarówno wartość zobowiązania jak i wypłata są wyrażone w złotówkach. W dniu poprzedzającym wypłatę kredytu bank przelicza zobowiązanie na walutę, do której kredyt jest indeksowany po jej bieżącym kursie. Kwota ta jest podstawą do wyliczenia rat kapitałowo-odsetkowych.

  Osoba biorąca taki kredyt, musi spłacać kredyt we frankach. Wiąże się to z ryzykiem wzrostu kursu waluty obcej, co z kolei wiąże się ze spłatą większej kwoty. Zaciągnięcie tego typu kredytu jest opłacalne przy założeniu, że cena waluty obcej będzie spadać. W takiej sytuacji kredytobiorca znał tylko wysokość kwoty kredytu jaką mu udzielano, ale nie znał do końca kwoty zadłużenia (we franku szwajcarskim).

  Kredyt denominowany do waluty obcej:

  Zobowiązania określone w umowie kredytu frankowego są wyrażone w walucie obcej. Wypłata następuje w złotówkach po przeliczeniu po kursie wymiany z dnia wypłaty. Nie wiadomo jednak jaką kwotę otrzyma kredytobiorca, gdy po podpisaniu umowy np. wartość waluty krajowej spadnie to otrzyma on mniej pieniędzy niż pierwotnie zakładał. W sytuacji, gdy kurs waluty polskiej wzrośnie to otrzyma on kwotę większą niż zakładał.

  Zarówno w przypadku kredytu denominowanego jak i indeksowanego, ustalenie wysokości rat kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty powoduje, że wysokość bieżącej spłacanej raty uzależniona jest od kursu waluty w danym dniu. Kredytobiorca nie może przewidzieć jaka kwota będzie pobrana z jego rachunku bankowego.

  W momencie podpisywania umowy kredytowej frankowicz nie miał świadomości jakie konsekwencje niesie za sobą zmienność kursu waluty. Ponadto, niejasne zasady mechanizmu przeliczeniowego przyczyniają się do tego, że może on mieć poczucie, że został wprowadzony w błąd.

  Wyrok TSUE, wyroki Sądu Najwyższego

  W tym miejscu należy wskazać na wyrok TSUE z dnia 3 października 2019r. W polskiej sprawie frankowej (C-260/18). W wyroku tym, TSUE uznał, że sądy krajowe nie mogą uzupełniać umowy kursem średnim NBP oraz, że w toku procesu to konsument decyduje czy nieważność umowy jest dla niego korzystna. Sądy krajowe mogą więc albo stwierdzać nieważność umowy albo orzekać o przewalutowaniu. TSUE uznał także, że sąd krajowy nie może się sprzeciwić nieważności, jeśli klient się tego domaga. Wyrok ten jest korzystny dla kredytobiorców.

  Podobne stanowisko w sprawach frankowych zabierał Sąd Najwyższy. Przykładowo w wyrokach z dnia 24.10.2018 (II CSK 632/17), z dnia 9.5.2019r. (I CSK 242/18).

  Wyroki w/w sądów, wynikają wprost z systemu praw ochrony konsumenta, w szczególności zaś z dyrektywy 93/13.

  Ugoda czy pozew sądowy ?

  Ugody zawierane z bankami tak naprawdę nie uwalniają od kredytu frankowego. Dlatego też, najlepiej nie zawierać ugody. Pozew sądowy rozwiązuje sprawę całkowicie. Uwalnia od nieograniczonego kwotowo kredytu frankowego. Zawarcie ugody powoduje, że kredyt dalej nie jest „odfrankowiony”. Zadłużenie przeciętnego frankowicza staje się przynajmniej kilkukrotnie wyższe niż to, które zakładały banki przy składaniu ofert kredytu. Po ugodzie, zadłużenie to na samym tylko kapitale w złotówkach staje się znacznie wyższe niż pierwotnie.

  Unieważnienie kredytu – pozew sądowy

  Tak naprawdę tylko unieważnienie umowy kredytu jest najbardziej korzystną opcją dla kredytobiorcy. Unieważnienie umowy kredytu powoduje, że liczy się główną kwotę kredytu – czyli taką jaką pierwotnie otrzymał. Ponadto, pozostałe zadłużenie kredytobiorcy, które może sięgać nawet 120% samego kapitału do spłaty. Skutkiem takiego wyroku jest również anulowanie hipoteki i pozostałego do spłaty zadłużenia, które ma nielimitowany charakter.

  Pozew sądowy i prowadzenie sprawy sądowej, powoduje, że umowa kredytu zostaje „odfrankowiona”, czyli zostanie uznana za zawartą w PLN (odwalutowana). Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest eliminacja „ruchomego” i ogromnego zadłużenia wynikającego z wyrażenia salda kapitału w CHF. Wyroki sądów potwierdzają, że powstają ogromne nadpłaty w spłatach kredytu (30-60% kwot dotychczas zapłaconych). Kredyt określony w PLN, jest już spłacony proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy kredytu.

  ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
  To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
  Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
  ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
  To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
  Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.