Prowizje bankowe

Dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu lub konsolidowałeś kredyt ? 

Należy Ci się zwrot prowizji bankowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dyrektywą unijną, w sytuacji, gdy kredytobiorca wcześniej spłaca kredyt lub dokonuje konsolidacji kredytu, przysługuje mu zwrot kwoty prowizji bankowej. Kwoty te są bardzo wysokie. Natomiast banki najczęściej automatycznie nie zwracają tych kwot. Dzięki nam, uzyskasz je od razu, z góry – wypłacamy bowiem zaliczki. Prowadzimy je sądowo i uzyskujemy do 100% wartości takich prowizji.

Odzyskaj środki nawet w ciągu 24 H i załatw wszystko zdalnie.

Analiza dokumentów jest bezpłatna. 

Odzyskaj swoje pieniądze w 3 krokach:

 1. Prześlij dokumenty tj. umowę kredytu i potwierdzenie spłaty/konsolidacji,
 2. Poczekaj 24h na bezpłatną analizę,
 3. Odbierz gotówkę przelewem na konto bankowe – nawet do 24h od przesłania dokumentów.

Skontaktuj się z nami – pomożemy odzyskać należny zwrot prowizji bankowej od kredytu.

  Prowizje bankowe – analiza problemu

  Udzielając kredytu lub pożyczki gotówkowej, banki pobierają nierzadko bardzo wysokie prowizje. W momencie wcześniejszej spłaty lub konsolidacji kredytu w innym banku, należy się nam zwrot takich prowizji od banku – z mocy prawa i automatycznie. Bardzo często banki nie zwracają jednak takich prowizji na konto klienta lub zwrot następuje tylko w części. W takim przypadku należy się zwrócić do nas.

  Uprawnienie do zwrotu prowizji bankowej dotyczy głównie kredytów konsumenckich, czyli takich, których wartość nie przekracza 255 550 zł.

  Do dokumentów, które podlegają bezpłatnej i wstępnej wycenie należą: umowa kredytu i/lub potwierdzenie spłaty kredytu.

  W takich sytuacjach możemy dla Państwa uzyskać zwrot tych prowizji, których bank nie zwrócił automatycznie.

  Postępowanie sądowe polega na założeniu sprawy przeciwko bankowi we właściwym sądzie. Bank na podstawie obowiązujących przepisów jest zmuszony zwrócić prowizję klientowi.

  Istnieje kilka opcji współpracy w tym zakresie, w tym bardzo ciekawa opcja wypłaty zwrotu prowizji przez nas – z góry – czyli zaliczką, w przypadku dostarczenia odpowiednich dokumentów wcześniej oraz podpisania umowy z kancelarią (cesja).

  ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
  To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
  Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
  ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
  To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
  Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.