Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Obowiązki właściciela pojazdu

Zasadniczo każdy właściciel pojazdu ma dwa rodzaje obowiązków związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu. Pierwsza sfera obowiązków dotyczy – przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Drugi obowiązek dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Podstawowe i obowiązkowe ubezpieczenie to oczywiście OC (od odpowiedzialności cywilnej). Polisa pokryje szkody w razie jakiegokolwiek wypadku. Jeśli jednak kierowca (właściciel pojazdu) nie wykupi polisy lub ucieknie z miejsca zdarzenia, pojawia się zagadnienie prawne związane z tym, kto ma odpowiadać za szkodę przez niego wyrządzoną. UFG jest instytucją, która w takich sytuacjach upraszcza życie pozostałych użytkowników dróg, a także usprawnia proces obsługi czy spraw związanych z likwidacją takich że szkód.

Co to jest UFG ?

UFG działa w Polsce na podstawie odpowiednich ustawowych przepisów (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)) . Gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia OC lub uciekł z miejsca zdarzenia, wtedy poszkodowanemu oczywiście również należy się odszkodowanie. Pytanie jednak jak je uzyskać jeśli istnieją dwie w/w sytuacje ? W tym miejscu w grę wchodzi już tak naprawdę tylko UFG, którego podstawowym zadaniem jest zaspokajanie roszczeń poszkodowanych w takich właśnie sytuacjach. Członkami UFG są krajowe i zagraniczne firmy ubezpieczeniowe, których działalność obejmuje obowiązkowe ubezpieczenia OC z zakresu pojazdów mechanicznych oraz rolników. Są to firmy, które funkcjonują na rynku w Polsce, a ich wykaz można sprawdzić na www UFG. Firmy te odprowadzają składkę do UFG. Z tych właśnie środków pokrywana jest działalność UFG. Aktualnie jest to 1.3% każdej składki z ubezpieczenia OC.

Czym zajmuje się UFG?

Podstawowe zadania UFG zostały wymienione w ustawie. Podstawowe obowiązki (zadania) UFG to przede wszystkim:

  • zaspokajanie roszczeń za szkody z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych,
  • zaspokajanie roszczeń w związku z ogłoszeniem upadłości ubezpieczyciela,
  • kontrola obowiązku wykupienia polisy OC dla pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 98 Ustawy (w/w) UFG wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym przez nieubezpieczonych kierowców, a także nieustalonych sprawców wypłacając świadczenia za szkody. Według tego przepisu UFG wypłaca odszkodowania:

  • na osobie – gdy szkoda jest z OC posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, ale ich tożsamość jest nieznana,
  • w mieniu – gdy szkoda, gdzie jednocześnie uczestnik zdarzenia poniósł śmierć, ma naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, który trwał dłużej niż 14 dni, a sprawca jest nieznany,
  • na osobie i w mieniu – gdy sprawca zdarzenia nie posiadał ubezpieczenia OC.

Kolejna grupa zadań UFG jest związana z ogłoszeniem upadłości ubezpieczyciela. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że ubezpieczyciel ogłosi upadłość, to UFG przejmuje jego obowiązki w zakresie likwidacji szkód. Ochronie podlegają również właściciele pojazdów, którzy posiadają w takiej firmie ubezpieczeniowej polisę. Trwa ona przez 90 dni. Za szkody spowodowane w tym czasie UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie. Po upływie tego terminu, kierowcy muszą wykupić nową polisę. Ostatnia grupa zadań UFG dotyczy kontroli wykupienia polisy OC pojazdów przez kierowców. Jest to obowiązek kierowców, którego strzeże właśnie UFG. UFG kontroluje przez system informatyczny czy dany pojazd został ubezpieczony (wirtualny policjant). Jeśli system wykryje np. przerwę w ubezpieczeniu pojazdu, posiadacz takiego pojazdu otrzymuje prośbę o okazanie odpowiednich dokumentów potwierdzających wykupienie właściwej polisy. Jeśli ich nie przedstawi, UFG nakłada karę, której wysokość zależy od paru czynników. Są to przede wszystkim – minimalne wynagrodzenie za pracę, okres bez ubezpieczenia OC w danym roku (czas trwania przerwy w ubezpieczeniu OC), rodzaj pojazdu. Kara taka podlega negocjacjom, jej wyliczenie określa szczegółowo Ustawa o UFG.

Sprawdzenie OC pojazdu w systemie

Czasami sprawdzenie czy dany pojazd posiada polisę jest bardzo ważne. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy sprawca kolizji czy wypadku nie miał przy sobie polisy. Innego rodzaju przypadek to zakup używanego pojazdu. Wtedy również musimy wiedzieć czy polisa jest opłacona i u jakiego ubezpieczyciela. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki online UFG. Do wyszukania danych niezbędne jest podanie numeru rejestracyjnego lub numeru VIN, a także daty na którą sprawdzany ubezpieczenie w bazie. Baza UFG online umożliwia także uzyskanie informacji o przebiegu ubezpieczeń OC i AC. Zaświadczenia w tym zakresie są wydawane tylko na wniosek. Wniosek można złożyć poprzez formularz lub rejestrację na portalu UFG. Baza ta umożliwia także sprawdzenie historii szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (raport). Raport ten wydawany jest także na wniosek (formularz/rejestracja). Uczestnicy kolizji czy wypadków mogą także skorzystać z aplikacji mobilnej UFG („Na wypadek”). Posiada ona funkcje, które pomagają udokumentować zdarzenie i uporządkować dane niezbędne do likwidacji szkody. Aplikacja jest bardzo praktyczna.

Przy uzyskaniu odszkodowania z UFG również można uzyskać dopłatę do odszkodowania.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.