Bezpośrednia Likwidacja Szkody

Co to jest BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody) ?

Bezpośrednia Likwidacja szkody to możliwość likwidacji szkody z OC sprawcy u swojego ubezpieczyciela (OC). Jest to program, który powstał w 2015 roku. Uczestniczy w nim wiele firm ubezpieczeniowych, które funkcjonują na polskim rynku ubezpieczeń. Zgłoszenie szkody poprzez BLS odbywa się w ten sposób, że poszkodowany nie zgłasza się do ubezpieczyciela OC sprawcy, a o odszkodowanie ubiega się i zgłasza do własnego ubezpieczyciela OC.

Oczywiście ubezpieczyciel własny poszkodowanego posiada później regres wobec ubezpieczyciela OC sprawcy, czyli sam zwraca się z wnioskiem o zapłatę kwoty odszkodowania, które wypłacił poszkodowanemu do ubezpieczyciela OC sprawcy. Skorzystanie z BLS jest dobrowolne. Nigdy nie ma obowiązku żebyśmy korzystali z BLS zamiast udać się do ubezpieczyciela OC sprawcy. A zasadniczo konsekwencje i sama procedura wyglądają analogicznie i podobnie. Przyspieszone jest nieco postępowanie likwidacyjne, gdyż zgłaszamy się do własnego ubezpieczyciela.

Wyłączenia z BLS

BLS nie obejmuje wszystkich zdarzeń, gdyż w niektórych przypadkach nie możliwości skorzystania z tej procedury i musimy zgłosić się do ubezpieczyciela OC sprawcy. Ubezpieczyciela mają również swobodę w zakresie wyszczególnienia w jakich sytuacjach poszkodowany nie może skorzystać z BLS, gdyż jest to usługa dobrowolna z ich strony. Do najczęściej spotykanych wyłączeń należą:

  • Większa liczba uczestników zdarzenia drogowego, zwłaszcza, gdy wina nie jest jednoznaczna, 
  • Powstała również szkoda osobowa (oprócz szkody na pojeździe). BLS nie obejmuje szkód na zdrowiu (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, śmierć),
  • Limit wysokości szkody – 30000 zł. Jeśli przekroczymy limit tej wysokości, to musimy zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy,
  • Kolizje zagraniczne (powstałe poza terytorium Polski),
  • Brak porozumienia BLS między ubezpieczycielami (bezpośredni ubezpieczyciel poszkodowanego nie posiada umowy z ubezpieczycielem OC sprawcy w tym zakresie).

BLS oczywiście obejmuje całość roszczeń związanych ze szkodą. Jak wiadomo, poza szkodami osobowymi oraz limitem szkody majątkowej (na pojeździe) do 30000 zł. W ramach BLS można zatem ubiegać się o inne roszczenia związane ze szkodą (odszkodowania). W tym w szczególności, koszty holowania (zwrot), parking po szkodzie, dodatkowe badania techniczne, które wykonuje się po naprawie pojazdu. Oczywiście istnieje również możliwość uzyskania zwrotu kosztów wynajęcia auta zastępczego.

BLS – kogo pozwać o większe odszkodowanie i jak uzyskać dopłatę do odszkodowania

Pamiętać należy, że zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego (odszkodowań) – odpowiedzialność za wypadek spoczywa na ubezpieczycielu OC sprawcy. BLS jest oparte na umowie między ubezpieczycielami i rezultat jest taki, że ubezpieczyciel własny poszkodowanego (BLS) ma regres wobec ubezpieczyciela OC sprawcy o zwrot kwoty wypłaconego odszkodowania poszkodowanemu. Co zrobić jednak, gdy likwidujemy szkodę w ramach BLS, a nie jesteśmy zadowoleni z wysokości odszkodowania ?

Jak wyżej wspomniano, odpowiedzialność za kolizję czy wypadek, spoczywa na  ubezpieczycielu OC sprawcy. Jeśli chcemy uzyskać większe odszkodowanie to możemy spróbować się odwołać i/lub skorzystać z dopłaty do odszkodowania w kancelarii odszkodowawczej. Jeśli chcemy skierować sprawę do sądu, to pozew i tak należy złożyć przeciwko ubezpieczycielowi OC sprawcy. To on jest bowiem odpowiedzialny za naprawienie szkody i wypłacenie prawidłowej wysokości odszkodowania.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.