Szkody parkingowe – odszkodowanie

Szkody parkingowa – odszkodowanie

Szkody parkingowe łączą się z koniecznością uzyskania odszkodowania. Jeśli do zdarzenia drogowego dojdzie na parkingu mamy do czynienia ze szkodą parkingową. Najczęściej bywa, że jeden z samochodów jest zaparkowany a drugi znajduje się w ruchu. Do kolizji czy wypadków (najczęściej są to kolizje czyli drobne stłuczki) dochodzi, gdy sprawca zdarzenia nie zauważa pojazdu zaparkowanego. W trakcie ruchu może dojść do uszkodzenia pojazdu poszkodowanego. Jeśli są to kolizje, to najczęściej mamy do czynienia z drobnymi uszkodzeniami takimi jak otarcia, zarysowania itp.

Zdarza się także, że sprawca zdarzenia znika z miejsca kolizji nie pozostawiając swoich danych czyli np. numeru tel., danych personalnych czy numeru polisy. Czyli nie mamy również oświadczenia sprawcy zdarzenia. Czasami jest to działanie celowe czyli mamy do czynienia z umyślnym działaniem sprawcy, który po prostu ucieka z miejsca zdarzenia, nie dopilnowując, aby szkoda, którą wyrządził została przez niego naprawiona. Czasem jest to również działanie nieumyślne, bo ktoś nie zauważa nawet, że przykładowo zarysował drzwi czy inne miejsce pojazdu zaparkowanego obok. Jednak i w takiej sytuacji jest zobowiązany do naprawienia szkody, jeśli poszkodowanemu uda się ustalić takiego sprawcę. Dowodem mogą być bardzo często nagrania z monitoringu.

Oświadczenie sprawcy

W większości przypadków nie ma konieczności odnajdywania nagrań z monitoringu parkingu czy poszukiwania innych dowodów na ustalenie sprawcy szkody. W przypadku stłuczki parkingowej, gdy sprawca jest znany i przyznaje, że doszło do stłuczki z jego winy, wystarczy spisać odpowiednie oświadczenie (sprawcy), aby móc uzyskać odszkodowanie z jego ubezpieczenia OC. Oświadczenie powinno co do zasady, przede wszystkim, zawierać informację, że sprawca kolizji przyznaje, że szkoda powstała z jego winy. Ponadto, powinno zawierać dokładne dane związane z opisem sytuacji i uszkodzeń, a także dane sprawcy niezbędne do zgłoszenia szkody i naprawienia jej. Nie ma konieczności, aby oświadczenie było spisywane na gotowym druku, ale ułatwia to postępowanie likwidacyjne. Możemy jednak sporządzić to oświadczenie na zwykłej kartce papieru.

Jeśli chodzi o dokładne dane, to w przypadku szkody parkingowej, są one podobne jak w przypadku innych kolizji. Powinny przede wszystkim wskazywać – datę (z godziną) i miejsce zdarzenia, imię i nazwisko oraz numer telefonu – zarówno sprawcy jak i poszkodowanego, numery rejestracyjne i VIN – obu uczestników zdarzenia, a także numer polisy sprawcy i nazwę ubezpieczyciela tegoż. Ponadto, istotne jest, aby podać dokładne okoliczności zdarzenia jak również opisać uszkodzenia pojazdów. Można także podać dane kontaktowe świadków, jeśli tacy byli. Oczywiście oświadczenie musi być podpisane zarówno przez sprawcę jak i poszkodowanego.

Jeśli jednak sprawca nie przyznaje się do winy – należy wezwać policję. Policja na miejscu rozstrzyga spór i opisuje sytuację w notatce policyjnej, a w najgorszym przypadku jeśli sprawca nie przyznaje się do winy w dalszym ciągu, czekać nas może nawet spór sądowy. Wtedy nie spisuje się już oświadczenia sprawcy, a dane do zgłoszenia szkody przygotowuje już policja w postaci notatki policyjnej. Dodatkowo, policja ustala numer polisy sprawcy, aby poszkodowany mógł wypłacić poszkodowanemu kierowcy odszkodowanie z OC sprawcy.

Nieznany sprawca stłuczki parkingowej

Jeśli dochodzi do szkody parkingowej i sprawca jest nieznany, brakuje świadków, sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, to należy skorzystać z nagrań monitoringu i wezwać policję. Jeśli uda się ustalić sprawcy, to oczywiście można uzyskać odszkodowanie z jego OC. Sprawca będzie miał większy problem, gdyż zostanie do niego skierowany regres (ubezpieczyciela). Kwotę odszkodowania, którą poszkodowanemu wypłaci ubezpieczyciel, będzie musiała być zwrócona przez sprawcę wypadku ubezpieczycielowi, ponieważ uciekł z miejsca zdarzenia.

Pamiętać należy, że gdy dojdzie do szkody i nie zostanie wykryty sprawca, trzeba będzie skorzystać z własnego AC, jeśli takowe się posiada albo naprawić pojazd na własny koszt. Jeśli doszło do kolizji, a nie do wypadku, czyli tylko niegroźnych obrażeń fizycznych ani nie było ofiar śmiertelnych, to UFG nie wypłaci odszkodowania.

Z powyższego wynika, że zasady odpowiedzialności zostały tak skonstruowane, że nie opłaca się sprawcy uciekać z miejsca zdarzenia. Nie tylko nie wolno tego robić, ale też powstaje regres i odpowiedzialność wobec ubezpieczyciela na kwotę odszkodowania. Należałoby, więc poczekać na poszkodowanego na parkingu lub pozostawić swoje dane kontaktowe np. za wycieraczką czy też przykładowo zgłosić sytuację stróżowi i zostawić u niego swoje dane. Jeśli poszkodowany jest na miejscu – to wiadomo, należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.