Warsztaty blacharsko – lakiernicze !

Dopłaty do odszkodowań stanowią mechanizm prawny umożliwiający warsztatom samochodowym lub ich klientom uzyskanie dodatkowej kwoty odszkodowania od ubezpieczyciela, w przypadku gdy pierwotnie wypłacona kwota nie pokrywa w pełni rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu.

Kiedy można ubiegać się o dopłatę ?
Istnieje szereg okoliczności, w których warsztat może dochodzić dopłaty do odszkodowania. Do typowych sytuacji należą:

 • Zaniżone ceny części zamiennych
 • Nieuzasadnione stawki robocizny

Załatw wszystkie formalności bez wychodzenia z domu.

  Dopłaty do odszkodowań dla zakładów blacharsko – lakierniczych

  Czym są dopłaty do odszkodowań ?

  Dopłaty do odszkodowań stanowią mechanizm prawny umożliwiający warsztatom samochodowym lub ich klientom uzyskanie dodatkowej kwoty odszkodowania od ubezpieczyciela, w przypadku gdy pierwotnie wypłacona kwota nie pokrywa w pełni rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu.

  Kiedy można ubiegać się o dopłatę ?

  Istnieje szereg okoliczności, w których warsztat może dochodzić dopłaty do odszkodowania. Do typowych sytuacji należą:

  • Zaniżone ceny części zamiennych: Ubezpieczyciele mogą stosować zaniżone ceny części zamiennych, opierając się na cenach hurtowych lub nieoryginalnych zamienników, podczas gdy warsztaty stosują oryginalne lub wysokiej jakości części.
  • Nieuzasadnione stawki robocizny: Kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela może nie uwzględniać pełnych kosztów robocizny, co oznacza, że warsztat nie otrzymuje pełnej rekompensaty za wykonaną pracę.
  • Błędy w kalkulacji: W kosztorysie mogą znajdować się błędy merytoryczne lub rachunkowe, które powodują zaniżenie łącznej kwoty odszkodowania.

  Wsparcie dla warsztatów

  Oferujemy wsparcie prawne dla warsztatów samochodowych:

  • Analizę kosztorysów: Weryfikujemy prawidłowość kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela.
  • Dopłata do odszkodowania (wyrównanie do prawidłowej wysokości) – w ciągu 10 dni od podpisania umowy (elektronicznej) – bardzo mało formalności, szybkość i prostota działania.
  • Pomoc w sporządzeniu reklamacji: Ułatwiamy sporządzenie profesjonalnej reklamacji skierowanej do ubezpieczyciela.
  • Reprezentacja w negocjacjach: Wspomagamy warsztat w negocjacjach z ubezpieczycielem w celu uzyskania dopłaty.
  • Obsługę prawną: Udzielamy pomocy prawnej w przypadku braku polubownego rozwiązania sporu z ubezpieczycielem.

  Korzyści z ubiegania się o dopłaty

  Dochowanie dopłaty do odszkodowania niesie ze sobą szereg korzyści dla warsztatu:

  • Zwiększenie zysków: Warsztat otrzymuje pełną należną mu kwotę za naprawę pojazdu, co przekłada się na wyższy zysk.
  • Wzrost renomy: Warsztat buduje wizerunek rzetelnego i uczciwego partnera, który dba o swoje interesy.
  • Uniknięcie strat finansowych: Warsztat nie ponosi strat finansowych wynikających z zaniżonych kwot odszkodowań.

  Należy pamiętać:

  • Ubieganie się o dopłatę do odszkodowania jest prawnie uzasadnione i stanowi realizację praw przysługujących warsztatom.
  • Warsztaty nie powinny godzić się na wypłaty zaniżonych kwot odszkodowań.

  DOKUMENTY WYMAGANE DO ROZWIĄZANIA SPRAWY:

  • w przypadku szkód z OC (częściowe):
   • kosztorys, czasami decyzja ubezpieczyciela,
   • przydatne mogą okazać się również zdjęcia uszkodzeń.
  • W przypadku szkód z OC (całkowite):
   • kosztorys,
   • decyzja ubezpieczyciela,
   • wycena wartości pojazdu przed szkodą (WR),
   • oferta sprzedaży pojazdu (np. aukcja) lub umowa sprzedaży pojazdu po szkodzie,
   • do odwołania we szkodzie całkowitej przydatne mogą być również zdjęcia uszkodzeń.
  • W przypadku szkód z AC (AutoCasco) – częściowe:
   • kosztorys,
   • polisa AC aktualna na dzień zdarzenia.
  • W przypadku szkód z AC (AutoCasco) – całkowite:
   • kosztorys,
   • decyzja ubezpieczyciela,
   • wycena wartości pojazdu przed szkodą (WR),
   • oferta sprzedaży pojazdu (np. aukcja) lub umowa sprzedaży pojazdu po szkodzie,
   • polisa AC aktualna na dzień zdarzenia,
   • do odwołania we szkodzie całkowitej przydatne mogą być również zdjęcia uszkodzeń.

  W przypadku szkody zdrowotnej (uszczerbek na zdrowiu czyli szkoda osobowa):

  • całość dokumentacji medycznej dokumentującej przebieg leczenia np. wypisy, karty leczenia szpitalnego, opinie medyczne, itp.
  • całość dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty leczenia: np. rachunki, faktury, itp.

  ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
  To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
  Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
  ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
  To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
  Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.