Strefa Wiedzy

Loreim ipsum

Dlaczego nasz blog i co na nim będzie?


  Strefa wiedzy

  • Dopłata do odszkodowania jak to działa? Podstawowe informacje prawne

   Dopłata do odszkodowania jak to działa? Podstawowe informacje prawne

   AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży…


  • Przedawnienie roszczeń – odszkodowania komunikacyjne

   Przedawnienie roszczeń – odszkodowania komunikacyjne

   Polskie prawo nie określa konkretnego terminu w jakim należy zgłosić szkodę z OC, dlatego jest on taki sam jak termin przedawnienia roszczeń i w większości przypadków wynosi 3 lata.


  • Przyczyny odmów wypłaty odszkodowania z AC

   Przyczyny odmów wypłaty odszkodowania z AC

   Jeśli posiadamy polisę AC, to możemy uzyskać odszkodowanie z tego tytułu, nawet gdy sami nie jesteśmy sprawcą. Ubezpieczenie z AC (Auto-Casco) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.


  • Dopłata do szkody z AC

   Dopłata do szkody z AC

   Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.


  • Polisa AC – rodzaje oraz postanowienia OWU – konsekwencje w odszkodowaniach ?

   Polisa AC – rodzaje oraz postanowienia OWU – konsekwencje w odszkodowaniach ?

   Polisę AC wykupujemy zazwyczaj, jeśli obawiamy się wysokich kosztów naprawy a jednocześnie, samochód posiada wysoką wartość. Dlatego też, AC chroni przed szkodami częściowymi, które w przypadku drogich pojazdów są również kosztowne, jak i AC, co wiąże się z przyznaniem odszkodowania i sprzedażą czy naprawą wraku (pozostałości po pojeździe).


  • Leasing – dochodzenie odszkodowania lub dopłaty do odszkodowania

   Leasing – dochodzenie odszkodowania lub dopłaty do odszkodowania

   Polski system prawa określa, że stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. W trakcie trwania umowy leasingu, co do zasady, właścicielem pozostaje finansujący, czyli leasingodawca…


  • Odszkodowanie z OC sprawcy (obcokrajowca) za szkodę komunikacyjną wyrządzoną za granicą

   Odszkodowanie z OC sprawcy (obcokrajowca) za szkodę komunikacyjną wyrządzoną za granicą

   W związku z coraz większym samochodowym ruchem międzynarodowym, powstaje coraz więcej kolizji i wypadków, mających miejsce poza granicami Polski.


  • Szkoda całkowita – co się dzieje z wrakiem?

   Szkoda całkowita – co się dzieje z wrakiem?

   W żadnej ustawie nie znajdziesz definicji szkody całkowitej. Co więcej, to samo pojęcie będzie mieć zupełnie inne znaczenie w kontekście naprawiania szkód z OC i AC.


  • Odszkodowanie dla pasażera po wypadku

   Odszkodowanie dla pasażera po wypadku

   AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży…


  • Co to jest szkoda całkowita z OC?

   Co to jest szkoda całkowita z OC?

   AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży…


  • Odwołanie i sprawa sądowa

   Odwołanie i sprawa sądowa

   AutoCasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży…