Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Długosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Długosz Usługi Prawne, 32-420 Gdów, Książnice 169. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, zaś po tym czasie mogą być przetwarzane przez administratora przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych w niniejszym formularzy jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.