Kolizje i wypadki ze zwierzyną leśną -odszkodowanie

Kolizje ze zwierzyną leśną – AC i NNW

Jak wiadomo, wypadku czy kolizje ze zwierzyną leśną mogą być bardzo poważne. Nierzadko rozmiary zwierzęcia (np. dzik, sarna czy łoś) mogą być znaczne, jeśli do tego dodamy nieco wyższą prędkość jazdy, to rozmiar szkody może być poważny. Czasem nawet oznacza szkodę całkowitą.

Jeśli powiadamy polisę AC, to sprawa jest dość prosta. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkodę na pojeździe (majątkową) oraz osobową. Wypłata odszkodowania w tym przypadku nie zależy od tego kto jest właścicielem drogi, na której doszło do zdarzenia.

Co gdy nie mamy AC ?

Jeśli nie posiadamy polisy AC, która pokrywa takie szkody, to można jeszcze spróbować dwóch opcji, które dają możliwość uzyskania odszkodowania.

Koło łowieckie lub zarządca drogi

Jeśli nie posiadamy AC – to istnieją jeszcze dwie inne możliwości uzyskania odszkodowania:

  • od koła łowieckiego,
  • od zarządcy drogi.

Jest to oczywiście obwarowane pewnymi okolicznościami. Przede wszystkim, jeśli to była zwierzyna łowna (np. sarna, dzik, łoś, jeleń, daniel itp.), to jeśli do wypadku doszło w czasie organizowanego polowania, to odpowiedzialność za szkodę ponosi zarządca lub dzierżawca danego okręgu łowieckiego. Odszkodowanie zostanie pokryte z OC koła. Po zdarzeniu w ramach polowania należy zgłosić się do odpowiednio właściwego nadleśnictwa, które wskaże odpowiednie koło łowieckie, do którego należy skierować wniosek o odszkodowanie z OC.

Jeśli było to inne zwierzę lub zwierzyna łowna, ale nie było organizowane polowanie, odpowiedzialność może ponieść zarządca drogi. Podstawowy warunek to zgodnie z przepisami – brak odpowiedniego oznakowania drogi (znak ostrzegawczy A-18b – zwierzęta dzikie). Jeśli takiego znaku nie było, to zarządca drogi powinien wypłacić odszkodowanie ze swojego OC.

Wniosek o odszkodowanie

Wniosek powinien być skierowany odpowiednio do zarządcy drogi lub zarządcy koła łowieckiego. Należy taką szkodę samemu udowodnić. Należy zatem wezwać odpowiednie służby i zabezpieczyć miejsce zdarzenia do momentu ich przybycia.

Warto spisać oświadczenia oraz poszukać ewentualnych świadków zdarzenia. Trzeba też udowodnić, że na danym odcinku dochodziło do takich wypadków (podobnych) oraz ich występowanie występuje z winy podmiotu odpowiedzialnego (zarządca drogi lub koła łowieckiego), bo np. brak jest odpowiedniego oznakowania. Wskazuje to na zaniedbanie ze strony tych właśnie podmiotów.

Jeśli posiadamy niezbite dowody, to można uzyskać takie odszkodowanie na drodze polubownej. Może się też zdarzyć, że konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową. Niestety podmioty odpowiedzialne niechętnie wypłacają takie odszkodowania. W przypadku odmowy, należy zgłosić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej. Podobnie w przypadku jeśli ubezpieczyciel wyliczy szkodę zaniżając jej wysokość, co jest bardzo częste, należy szukać pomocy w kancelarii. W grę wchodzi poprowadzenie sprawy w sądzie lub uzyskanie dopłaty do odszkodowania.

Tryb postępowania – kolizje ze zwierzyną leśną, kary jeśli nie wezwiemy służb

  • Włączenie świateł awaryjnych,
  • Ustawienie trójkąta ostrzegawczego,
  • Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym (np. rannym),
  • Zawiadomienie służb – pogotowie ratunkowe i ewentualnie straż pożarna,
  • Nie zbliżać się do potrąconego zwierzęcia,
  • Wezwanie policji, straży miejskiej, służb weterynaryjnych.

Jeśli nie wezwiemy odpowiednich służb na miejsce zdarzenia, to grozi nam kara aresztu lub grzywny do 5000 zł. Pogotowanie lub straż pożarna na miejsce przyjeżdża także z lekarzem weterynarii. Ponadto, wykonują odpowiednią dokumentację zdjęciową uszkodzeń pojazdu i sporządzają protokół dotyczący zdarzenia. Dokumenty te, najczęściej stanowią podstawę likwidacji szkody u ubezpieczyciela (dowody w postępowaniu likwidacyjnym).

Zarówno w przypadku szkód z OC jak i z AC – pomagamy uzyskać odszkodowanie (należne), ale także dodatkową dopłatę do odszkodowania.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.