Wypadek przy pracach rolniczych – odszkodowania

Wypadek przy pracach rolniczych – odszkodowania

Wypadek przy pracach rolniczych

Wypadek przy pracach rolniczych

Wypadek przy pracach rolniczych stanowi wielką tragedię. Wiąże się z prawem do uzyskania odszkodowania. Za wypadek taki, uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną i mające miejsce w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub mające związek z wykonywaniem tych czynności na terenie gospodarstwa rolnego, w drodze z mieszkania do gospodarstwa lub w drodze powrotnej, w trakcie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, ale wykonywanych poza terenem gospodarstwa, a także w drodze do miejsca wykonywania tych czynności lub w drodze powrotnej.

KRUS – odszkodowanie – wypadek przy pracach rolniczych

Wypadek przy pracach rolniczych lub choroba zawodowa (rolnicza), to sytuacja, w której osoba poszkodowana może ubiegać się o uzyskanie jednorazowego odszkodowania z KRUS z tytułu stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci poszkodowanego odszkodowanie takie przysługuje członkom rodziny.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa rolnicy zobowiązani są także do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to, chroni wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, a nawet osoby świadczące pomoc sąsiedzką lub doraźne usług, związane na przykład z naprawą urządzeń. W razie wypadku, z tytułu tego ubezpieczenia, poszkodowany otrzymuje rekompensatę za poniesione szkody osobowe lub majątkowe od ubezpieczyciela.

Gdzie zgłosić wypadek przy pracach rolniczych ?

Wypadek taki, należy zgłosić do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS, która wszczyna postępowanie, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności oraz przyczyny zdarzenia. Potem sporządzony zostaje protokół powypadkowy, do którego osoba poszkodowana lub ubiegający się o odszkodowanie członek rodziny może zgłosić uwagi w ciągu 7 dni od momentu jego otrzymania. Protokół powypadkowy, do którego osoba poszkodowana lub ubiegający się o odszkodowanie członek rodziny może zgłosić uwagi w ciągu dni od momentu jego otrzymania. Protokół jest podstawą uznania lub nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej. Nawet jeśli rolnik nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, osobie poszkodowanej należy się wówczas odszkodowanie wypłacone przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Każdy poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat, zwrot utraconych zarobków, zwrot kosztów związanych z wypadkiem, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę na zwiększone potrzeby, rentę uzupełniającą, a także kapitalizację renty

Kiedy zgłosić wypadek przy pracy na roli ?

Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić możliwie niezwłocznie, czyli najwcześniej. Można to zrobić maksymalnie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia. Nie warto z tym zwlekać. Im wcześniej rozpoczęte zostanie postępowanie dowodowe w jednostce KRUS, tym szybciej osoba poszkodowana otrzyma odszkodowanie. Podobnie przy zgłoszeniu wypadku na roli do ubezpieczyciela, im szybciej ten zgłosimy, tym szybciej otrzymamy rekompensatę.

Zgłoś się do nas – pomożemy uzyskać najwyższe odszkodowanie !

Osoby poszkodowane we wypadkach w pracy na roli, nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc związaną z uzyskaniem należnego im odszkodowania. Boją się kosztów, skomplikowanych procedur i formalności. Niektórzy nawet nie wiedzą, że należą im się pewne świadczenia i odszkodowania powypadkowe. W takich sytuacjach warto zwrócić się po pomoc do firm zajmujących się odszkodowaniami. Nasza kancelaria pomoże osobom poszkodowanym uzyskanie należnych rekompensat. Pomożemy Ci uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie (pełna wysokość). Zapraszamy do kontaktu !

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.