Ubezpieczenie pojazdu zabytkowego

Ubezpieczenie pojazdu zabytkowego – definicja “zabytku”

ubezpieczenie pojazdu zabytkowego

ubezpieczenie pojazdu zabytkowego

 

Ubezpieczenie pojazdu zabytkowego jest obowiązkowe, choć może być krótkoterminowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, pojazd, aby mógł zostać uznany za zabytkowy, musi spełnić wiele wymogów. Przede wszystkim, pojazd taki powinien mieć co najmniej 25 lat i co najmniej od 15 lat nie jest w seryjnej produkcji (produkowany). Kolejny wymóg stanowi zachowanie oryginalnych części w co najmniej 75%. Jeśli chcemy wpisać pojazd do rejestru zabytków, otrzymamy odmowę wpisu, jeśli w naszej okolicy znajduje się dużo podobnych egzemplarzy.

Jeśli już uzyskamy wpis, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakiekolwiek zmiany, sprzedaż czy przekroczenie granicy – wymagają specjalnego pozwolenia konserwatora. Naprawa pojazdu jest dozwolona jedynie z wykorzystaniem co najmniej 75% oryginalnych części (końcowo). Inaczej wygląda również kwestia przeglądów technicznych takich pojazdów. Może zostać nałożone specjalne ograniczenie w użytkowaniu takiego pojazdu, przykładowo – nieprzekraczanie określonych prędkości jazdy.

Ubezpieczenie pojazdu zabytkowego – rejestr

Wpisanie pojazdu do rejestru zabytków wiąże się z określonymi przywilejami. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, ale samochody zabytkowe mogą ubezpieczać się krótkoterminowo – ale najkrócej do 30 dni. Nie ma zatem konieczności ubezpieczania pojazdu na cały rok. Jeśli pojazd jest garażowany i nie jest użytkowany, to nie ma potrzeby ubezpieczania go OC.

Ubezpieczyciele przy wyliczaniu składki OC dla pojazdu zabytkowego, nie stosują stałych stawek. Stawki te są określane indywidualnie dla każdego klienta. Przy samochodach dużej wartości warto wykupić także AC.

Jeśli nie używamy pojazdu zabytkowego, to nie musimy płacić. Ale wtedy nie możemy wyjeżdżać nim na drugi publiczne.

Niektórzy oferują również AC dla samochodu zabytkowego, ale wybrane przez właściciela towarzystwo ubezpieczeniowe może nie świadczyć takich usług. Ubezpieczenie takiego pojazdu jest zazwyczaj dość drogie. Dlatego też, część właścicieli pojazdów, które kwalifikowałyby się jako zabytkowe, rejestruje je jako zwykłe. Wtedy mogą korzystać przykładowo z dużo mniejszych stawek składek OC itp.

Pamiętać należy także, że jeśli zarejestrujemy pojazd jako zabytek, to nie można potem rejestrować go jako pojazdu zwykłego.

Rejestry pojazdów zabytkowych prowadzą odpowiednie wojewódzkie urzędy ochrony zabytków.

 

 

Zobacz inne wpisy

 

 

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.