Opis kolizji drogowej dla ubezpieczyciela – oświadczenie sprawcy

Opis kolizji drogowej – dane personalne uczestników kolizji

Opis kolizji drogowej

Opis kolizji drogowej

Opis kolizji drogowej  w  oświadczeniu sprawcy to bardzo ważna kwestia na ścieżce do uzyskania właściwego odszkodowania. Ma również znaczenie przy orzekaniu o odpowiedzialności ubezpieczyciela sprawcy (decyzja). Czasem nawet odnosi się do zakresu uszkodzeń, zatem ma wpływ na to jak będzie sporządzony kosztorys i jaka będzie jego zawartość. To wszystko przekłada się na wysokość przyznanego odszkodowania, a także na ewentualną dopłatę do odszkodowania.

Niestety bardzo często zdarza się, że oświadczenia dotyczące kolizji drogowych zawierają błędy. Mogą one bardzo często zaważyć na szybkości w otrzymaniu odszkodowania, a nawet na jego wypłaceniu w ogóle. Przy sporządzeniu oświadczenia (opisu zdarzenia) nie można pominąć niektórych informacji, gdyż są one kluczowe dla uzyskania odszkodowania.

Można oczywiście skorzystać z gotowych w Internecie wzorów. Oświadczenie powinno zawierać dane personalne uczestników zdarzenia. Mowa jest o: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, tel. kontaktowy. Jeśli doszło do kolizji to każda ze stron zobowiązana jest podać swoje dane, w tym PESEL. Jeśli druga strona będzie się od tego wzbraniała lub kategorycznie odmówi udzielenia tych informacji, to wówczas niezbędne będzie wezwanie na miejsce policji.

Oświadczenie sprawcy – informacje o pojazdach uczestniczących w kolizji

Oświadczenie powinno też zawierać informacje o pojazdach, które brały udział w zdarzeniu. Przede wszystkim, markę, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, VIN. Wszelkie informacje na temat stanu technicznego pojazdu, które rzuciły się nam w oczy, również mogą okazać się pomocne przy ustalaniu przebiegu zdarzenia. Stan techniczny pojazdu ma bowiem naprawdę duże znaczenie i może bezpośrednio przyczynić się do wystąpienia danego zdarzenia na drodze.

Oświadczenie sprawcy – czas i miejsce zdarzenia

Przy sporządzaniu opisu zdarzenia kolizji musimy oczywiście wskazać, gdzie dokładnie miała ona miejsce. W tym przypadku powinniśmy podać dokładną ulicę oraz jej przybliżony numer. Można skorzystać z pomocy nawigacji, która poda dokładny adres i położenie. Jeśli kolizja miała miejsce na terenie niezabudowanym, trzeba podać numer drogi, a jeśli można to z grubsza również położenie względem większych punktów orientacyjnych. Można wskazać opis okolicy, znaki szczególne itp. Trzeba także wskazać datę i godzinę, ponieważ dzięki temu ubezpieczyciel będzie mógł sprawdzić, jaki w tym czasie panował ruch lub pobrać nagrania z pobliskich monitoringów.

Oświadczenie sprawcy – okoliczności wystąpienia kolizji

Wskazanie kwestii, które według nas przyczyniły się do powstania kolizji jest bardzo istotne. Trzeba wskazać stan drogi, ewentualnie jakieś elementy, które na tej drodze się znajdowały, a także warunki pogodowe, w tym widoczność. Trzeba wskazać w jakim kierunku jechaliśmy, a skąd nadjeżdżał sprawca kolizji. Warto opisać, z jaką mniej więcej prędkością każdy z pojazdów się poruszał. Trzeba wskazać także takie elementy opisu sytuacji jak to czy przykładowo kierowca użył kierunkowskazu, używał świateł (miał je włączone), stosował się do przepisów itp. To bardzo istotna kwestia, która nierzadko decyduje o winie sprawcy kolizji. Jeśli przeoczymy jakieś szczegóły, to będzie nam później trudniej udowodnić jego winę, jeśli np. wycofa się z oświadczenia. 

Do opisu okoliczności – trzeba dołączyć zdjęcia zrobione na miejscu zdarzenia.

Błędy w opisach kolizji

Przy sporządzaniu opisu zdarzenia nie warto się spieszyć. Błędy mogą zaważyć na decyzji o przyznaniu odszkodowania, a także o wysokości samego odszkodowania.

Nie wolno tworzyć zbyt ogólnych opisów. Trzeba wskazać dokładną godzinę zdarzenia, opisać warunki pogodowe itp. Oprócz tego ważne jest określenie kierunku jazdy pojazdów.

Jeśli nie wykonamy zdjęć, to będzie nam trudniej udowodnić zakres uszkodzeń i uzyskać odszkodowanie we właściwej wysokości.

Zobacz inne wpisy

 

 

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.