Szkody pożarowe – jak uzyskać większe odszkodowanie ?

Odszkodowanie za szkodę pożarową

Odszkodowanie za szkodę pożarową może stanowić wysoką kwotę. Jeśli dotknęła nas szkoda majątkowa w postaci pożaru, oznacza to zazwyczaj dotkliwe i znacznych rozmiarów straty, których naprawa i wyrównanie wiąże się z wysokimi odszkodowaniami. Jednak zazwyczaj ubezpieczyciele – statystycznie w ponad 60% szkód pożarowych odszkodowanie jest zaniżone. Aby uzyskać właściwą wysokość odszkodowania w przypadku szkody pożarowej – można się odwołać od decyzji ubezpieczyciela, ale nawet jeśli podniesiona zostanie kwota odszkodowania, to i tak w praktyce nie zawsze jest ona równa należnej kwocie. Wtedy warto udać się do kancelarii odszkodowawczej, która wyrówna odszkodowanie do pełnej wysokości. Czasem nawet poprzez cesje, udaje się to zrobić w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy. W tak krótkim czasie możemy dysponować pieniędzmi, które możemy przeznaczyć na naprawę budynku. 

Odszkodowania po szkodach pożarowych

Wyrównanie do właściwej wysokości odszkodowania za szkodę pożarową odbywa się przez cesję lub prowadzenie sprawy w sądzie. Odszkodowanie pierwotnie wypłacone przez ubezpieczyciela, nawet po odwołaniu i ewentualnym dodatku, rzadko kiedy jest we właściwej wysokości.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że trzeba uważać na ugody proponowane przez ubezpieczycieli. Przy zawarciu ugody, całkowicie zrzekamy się praw do uzyskania większej kwoty odszkodowania i taką możliwość. Ugoda może być telefoniczna lub pisemna. W zamian za niewiele większą kwotę tracimy możliwość uzyskania pełnej kwoty odszkodowania.

Właściciele obiektów budowlanych są zobowiązani do przestrzegania określonych zasad i zaleceń, które zostały nałożone na nich w Prawie budowlanym. Zarządcy budynków lub ich właściciele powinni poddawać obiekty budowlane kontroli okresowej – co najmniej raz w roku. Taka kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Szersza kontrola powinna odbywać się raz na 5 lat. W jej trakcie oprócz stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetykę budynku i jego otoczenia. Co 5 lat należy sprawdzać stan instalacji elektrycznej i piorunochronnej (połączenia, osprzęt, zabezpieczenia, środki ochrony od porażeń, oporność izolacji przewodów, uziemienia instalacji i aparatów). Kontrole muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające do tego uprawnienia.

W przypadku zaniedbania kontroli – ubezpieczyciel będzie miał powód do wydania odmowy w zakresie odszkodowania za pożar. Jest to bowiem niewypełnienie obowiązków nałożonych przez ustawodawcę.

Ubezpieczenie – konieczność

Oczywiście, żeby uzyskać odszkodowanie za pożar (szkody majątkowe), należy mieć ubezpieczony budynek. Może to być obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa, dobrowolne ubezpieczenie budynków, na przykład od ryzyka wystąpienia pożaru. Czasem mimo posiadania ubezpieczenia – ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania poszkodowanemu.

Przyczyny odmów – pożary

Przyczyną odmowy może być brak wymaganych kontroli. W przypadku zwarcia instalacji, które były stare, ubezpieczyciel również może wskazać ten fakt jako przyczynę odmowy. Jeśli budynek podpalono, to taka okoliczność (stare instalacje lub brak przeglądu) nie może być przyczyną odmowy. Bardzo często dochodzi również do zatruć czadem. Jego przyczyną może być nieprawidłowe działanie urządzeń, niesprawna wentylacja lub niedrożne przewody kominowe. Inne przyczyny to brak ciągu, ciąg wsteczny.

W związku z powyższym należy pamiętać o ubezpieczeniu domu (budynku), a także obowiązkowych kontrolach określonych w Prawie budowlanym.

Podsumowanie

W przypadku odmowy wypłaty należy zawsze skontaktować się z profesjonalną kancelarią

odszkodowawczą. W przypadku wypłaty odszkodowania – należy sprawdzić w kancelarii ile

ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowania za szkodę pożarową – czyli o ile zaniżył wypłatę. Taka wycena jest u nas bezpłatna i niezobowiązująca. Wypłata dopłaty do odszkodowania (wyrównanie) trwa zaś jedynie około 14 dni roboczych. Istnieje zatem możliwość szybkiego rozwiązania sprawy szkody pożarowej (odszkodowania) – tj. dopłaty do takich odszkodowań drogą cesji.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.