Co powinien zawierać kosztorys naprawy pojazdu

Zawartość kosztorysu naprawy pojazdu

Kosztorys naprawy pojazdu powinien zawierać szczegółowy opis przewidywanych prac, części i materiałów potrzebnych do wykonania naprawy. Oto kilka podstawowych informacji, które powinny znaleźć się w kosztorysie:

 • Opis uszkodzeń – szczegółowy opis uszkodzeń lub awarii, które wymagają naprawy. Im bardziej dokładny opis, tym łatwiej będzie oszacować koszty naprawy.
 • Przewidywane prace – dokładny opis prac, jakie należy wykonać, aby naprawić pojazd. Powinny być wskazane wszystkie prace konieczne do wykonania, takie jak naprawa nadwozia, wymiana elementów, czy przegląd instalacji elektrycznej.
 • Przewidywane części – lista części, które muszą być wymienione lub naprawione, wraz z ich kosztami. Lista ta powinna być jak najbardziej szczegółowa i powinny być w niej uwzględnione zarówno części oryginalne, jak i zamienniki.
 • Ceny części i materiałów – dokładny koszt każdej wymaganej części lub materiału, wraz z kosztami przesyłki, jeśli są one stosowane.
 • Koszty robocizny – koszty wynagrodzenia mechanika lub warsztatu, wraz z czasem potrzebnym do wykonania naprawy.
 • Podsumowanie kosztów – przewidywany koszt całkowity, w tym koszt części, robocizny i wszelkich innych opłat związanych z naprawą.

Dokładny kosztorys naprawy pojazdu powinien być opracowany przez doświadczonego mechanika lub warsztat, aby upewnić się, że zawiera wszystkie niezbędne informacje i jest w pełni wiarygodny. Dzięki temu właściciel pojazdu może mieć pewność, że naprawa zostanie wykonana zgodnie z planem i w ustalonym budżecie.

Sposoby ubezpieczycieli na zaniżenia odszkodowania

Ubezpieczyciele mają obowiązek wypłacić sprawiedliwe odszkodowanie poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego, jednakże w praktyce zdarza się, że starają się je zaniżyć. Oto kilka sposobów, jakie mogą stosować ubezpieczyciele w celu zaniżenia odszkodowania z OC sprawcy:

 1. Opóźnianie wypłaty odszkodowania – ubezpieczyciele często przeciągają procedurę wypłaty odszkodowania, opóźniając termin wypłaty, co może powodować niedogodności finansowe dla poszkodowanych.
 2. Ograniczanie odpowiedzialności sprawcy – ubezpieczyciele mogą również próbować przypisać część winy za wypadek poszkodowanemu, co może skutkować zmniejszeniem kwoty odszkodowania.
 3. Zaniżanie wartości szkody – ubezpieczyciele często oferują odszkodowania znacznie niższe niż wartość faktycznych strat poniesionych przez poszkodowanego.
 4. Zaniżanie stawek za wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy – ubezpieczyciele mogą również starać się zaniżyć stawki za czas niezdolności do pracy, co może wpłynąć na wysokość odszkodowania.
 5. Żądanie dodatkowych dokumentów – w celu opóźnienia wypłaty odszkodowania ubezpieczyciele mogą wymagać od poszkodowanych dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji, co może wydłużyć proces wypłaty odszkodowania.

Co zrobić, aby uzyskać wyższe odszkodowanie ?

Aby uniknąć zaniżenia odszkodowania, poszkodowany powinien dokładnie poznać swoje prawa, a także skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego, który dokładnie oszacuje wartość szkody i zabezpieczy interesy poszkodowanego. Warto również porównać oferty ubezpieczeń OC i dokładnie zapoznać się z umową ubezpieczenia przed jej podpisaniem.

Aby uchronić się przed zaniżonym odszkodowaniem z OC sprawcy, warto pamiętać o kilku kwestiach:

 1. Dokładnie udokumentuj szkodę – przedstaw szkodę rzeczoznawcy, który dokładnie oszacuje wartość strat. Staraj się dokumentować każdy element straty – zarówno jej wartość, jak i przyczyny.
 2. Skorzystaj z pomocy prawnika – w przypadku poważniejszych szkód, zwłaszcza jeśli jest to wypadek z obrażeniami ciała, warto zasięgnąć porady prawnika, który pomoże zabezpieczyć Twoje interesy i uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie.
 3. Nie podpisuj ugody z ubezpieczycielem pośpiesznie – przed podpisaniem ugody z ubezpieczycielem OC sprawcy, przeczytaj ją dokładnie i upewnij się, że zawiera ona pełną informację o kwocie odszkodowania, która zostanie wypłacona w przypadku wypadku. Ponadto, jak wiadomo zrzekasz się całkowicie dalszych roszczeń co do odszkodowania. Dlatego lepiej zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej celem uzyskania dopłaty do odszkodowania. W zdecydowanej większości przypadków jest to bardziej opłacalne. Ugody bywają bardzo często nawet symboliczne.
 4. Porównaj oferty ubezpieczeń OC – przed zakupem polisy OC porównaj oferty różnych ubezpieczycieli, tak aby wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie. Warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale także na zakres i warunki ubezpieczenia.
 5. Zachowaj spokój i nie daj się poddenerwować – ubezpieczyciele mogą stosować różne techniki negocjacji, w tym próby zniechęcenia poszkodowanego lub wywierania presji, aby zaakceptował zaniżoną ofertę odszkodowania. Warto zachować spokój i pozostać stanowczym w swoich żądaniach, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego lub prawnika.

Kosztorys – gdzie najczęściej występują zaniżenia

Likwidacja szkody – dwie opcje

Kosztorysy ubezpieczycieli praktycznie zawsze zawierają zaniżenia. Należy o tym wiedzieć, ale również należy poszukiwać rozwiązania, które pomoże rozwiązać taki problem. Najlepszym wyjściem pod tym względem są dopłaty do odszkodowań. Zaniżenia kosztorysu są niestety codziennością. Dotyczą ponad 95% przypadków szkód likwidowanych w warsztatach (gotówkowo).

Jeśli doszło do kolizji lub wypadku, mamy dwie opcje likwidacji szkody (dwie metody). Jeśli mamy do

czynienia ze szkodą z OC sprawcy (z winy sprawcy), to możemy skorzystać:

 • z kosztorysowego lub
 • warsztatowego
  • sposobu likwidacji szkody.

Kosztorysowe rozliczenie szkody polega na określaniu wysokości odszkodowania w związku z kolizją lub wypadkiem pojazdu poprzez rzeczoznawcę wskazanego przez ubezpieczyciela. Bada on zakres uszkodzeń, a następnie po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej czy innych dowodów, sporządza kosztorys. Określa w nim w jaki sposób i ile będzie kosztowała naprawa pojazdu, czyli przywrócenie go do stanu pierwotnego – sprzed wypadku. Określa on w kosztorysie rodzaj części zamiennych i wysokość stawek roboczo-godzin, a także koszty materiałów lakierniczych itp.

Likwidacja warsztatowa (bezgotówkowa) polega na tym, że ubezpieczyciel zwraca koszty naprawy na podstawie faktur. Poszkodowany nie uczestniczy w rozliczeniu, a podmiotem rozliczającym jest warsztat (serwis czy ASO).

Co zawiera kosztorys ?

Oczywiście istnieje pewien schemat wykonywania kosztorysu. Co prawda formularze i ich wygląd nieco od siebie odbiegają w różnych towarzystwach, jednak idea kosztorysu jest podobna w każdej firmie. Kosztorys powinien zawierać specyfikację czynności do wykonania przez warsztat, aby naprawić samochód. Ponadto, co ważne, każda czynność i część samochodowa czy materiał lakierniczy, musi zostać określony kwotowo (wartość). Potem kosztorys zawiera podsumowanie i kwotę całościową kosztów naprawy.

Ponad 95% kosztorysów przedstawianych przez rzeczoznawców ubezpieczycieli jest zaniżanych pod względem różnego rodzaju kosztów. Jeśli oczywiście mamy już kosztorys, który uwzględnia cały zakres uszkodzeń należy zatem w następnej kolejności sprawdzić czy i o ile ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania. Weryfikację kosztorysu możemy wykonać w pierwszej kolejności sami – sprawdzając ceny i stawki według posiadanych informacji. Ale najlepiej jeśli dokona tego rzeczoznawca korzystający z programu do wycen w odpowiednim systemie (Audatex, eurotax itp.). Jak wiadomo wykonanie takiej wyceny u rzeczoznawcy samochodowego posiadającego certyfikat i uprawnienia PZMOT jest dość

kosztowne. Koszt takiej usługi wynosi od 300 do 2000 zł (pełna opinia co do szkody), najczęściej 400- 1000 zł. W naszej kancelarii taka usługa jest bezpłatna i niezobowiązująca. Wycena obejmuje sprawdzenie poprawności kosztorysu pod kątem zaniżeń cen części, stawek roboczo-godzin oraz materiału lakierniczego itp. Często ubezpieczyciele wstawiają do kosztorysu niczym nieuzasadnione rabaty na część usług lub całość kosztorysu.

W prawidłowo wykonanym kosztorysie powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in. liczbie i rodzaju czynności wykonanych przez mechanika, blacharza-lakiernika itp., częściach podlegających wymianie lub naprawie – wraz z ich cenami, jakość części podczas tworzenia kalkulacji, liczbie oraz stawek roboczo-godzin koniecznych do przeprowadzenia naprawy pojazdu.

Zaniżony kosztorys – gdzie się zgłosić i co zrobić ?

Kosztorys (wycena, kalkulacja) naprawy po wypadku stanowi podstawę do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi, dlatego kosztorys musi zawierać wszystkie wymagane elementy. Jak wiadomo około 95% szkód jest zaniżanych przez ubezpieczycieli, w stopniu mniejszym lub większym. Ubezpieczyciele stosują różnego rodzaju sposoby, aby zaniżyć w kosztorysie wartość naprawy pojazdu. Przykładowo jeśli auto jest już starsze, uszkodzenia są to dość duże – to ubezpieczyciel celem zaniżenia odszkodowania orzeka szkodę całkowitą. Zaniża też wtedy wartość pojazdu przed szkodą. Jeśli wartość naprawy przekracza wartość pojazdu, wtedy powstaje szkoda całkowita. Poszkodowany otrzymuje

zaniżone odszkodowanie oraz wrak, który może sprzedać lub zatrzymać/naprawić, ale bardzo często również szkody całkowite są rozliczane w sposób mocno krzywdzący dla niego. Przy szkodach częściowych ubezpieczyciele zaniżają koszty naprawy poprzez:

 • amortyzację części/stopień zużycia uszkodzonych części pojazdu,
 • zaniżanie kosztów robocizny,
 • stosowanie do wyceny zamienników,
 • rabaty na materiał lakierniczy,
 • rabaty na część kosztorysu/całość kosztorysu.

Jeśli tylko zatem mamy szkodę samochodową, warto od razu po uzyskaniu kosztorysu zwrócić się do kancelarii celem weryfikacji jego poprawności. Jeśli nie uwzględniono wszystkich części trzeba sporządzić odwołanie. Zaniżenia na kosztorysach są bardzo często wysokie. W naszej firmie uzyskają Państwo fachową (również bezpłatną i niezobowiązującą) weryfikację kosztorysu, a także profesjonalną pomoc w obsłudze szkody. Celem naszych działań jest uzyskanie pełnej wysokości odszkodowania od ubezpieczyciela.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.