Bezgotówkowa likwidacja szkód – możliwość dopłaty ?

Bezgotówkowa likwidacja szkód – dwie metody rozliczeń szkód

Bezgotówkowa likwidacja szkód

Bezgotówkowa likwidacja szkód

Bezgotówkowa Likwidacja Szkód funkcjonuje na rynku napraw samochodowych i dotyczy dużej części wykonywanych napraw.

Obecnie na rynku funkcjonują formy (metody) rozliczania towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie likwidacji szkód. Chodzi o likwidację gotówkową oraz bezgotówkową.

W przypadku szkód likwidowanych gotówkowo, oczywiście istnieje możliwość dopłaty poprzez cesję. W przypadku szkód likwidowanych bezgotówkowo istnieje kilka opcji pomocy poszkodowanym, choć w tym przypadku szkody są zazwyczaj likwidowane prawidłowo, a obowiązek rozliczeń z ubezpieczycielem spoczywa na serwisie likwidującym szkodę.

Cesja lub upoważnienie

Naprawa bezgotówkowa może się opierać na dwóch różnych dokumentach. Pierwszym z nich i najpopularniejszym jest cesja wierzytelności na warsztat. Aby warsztat mógł samodzielnie rozliczyć się z ubezpieczycielem poszkodowany przelewa na warsztat przysługujące mu prawa do odszkodowania. Podpisując cesję należy bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią i ustalić zakres cesji, tak, aby nie obejmowała innych praw związanych ze szkodą np. prawa do odszkodowania za samochód zastępczy. Jeśli podpiszemy umowę cesji z warsztatem, to zasadniczo staje się on właścicielem szkody i odszkodowania. Oznacza to, że w przyszłości nie będziemy mogli otrzymać większego odszkodowania.

Drugą możliwością jest naprawa bezgotówkowa na podstawie upoważnienia do odbioru odszkodowania. Poszkodowany w takim przypadku upoważnia do odbioru odszkodowania za naprawę pojazdu w formie pisemnej. Na podstawie takiego upoważnienia, szkoda zostanie rozliczona przez warsztat, jednak prawa do odszkodowania pozostają w dalszym ciągu w dyspozycji poszkodowanego. To on ma dalsze prawo do skorzystania z dalszych roszczeń wobec ubezpieczyciela, co przykładowo może oznaczać dopłatę. Jednakże w takiej sytuacji, kancelaria powinna otrzymać od klienta treść upoważnienia, czy nie przekracza ona zakresu tegoż i nie staje się w istocie po prostu cesją. Czyli każda sprawa jest traktowana indywidualnie.

Utrata wartości handlowej

Niezależnie czy mamy do czynienia z likwidacją gotówkową czy bezgotówkową (i to zarówno w oparciu o cesję czy upoważnienie), możemy zwrócić się do ubezpieczyciela z roszczeniem za utratę wartości handlowej. Do takiego odszkodowania kwalifikują się tylko niektóre w miarę nowe (do 6 lat) i o dobrym stanie technicznym pojazdy. Pod uwagę brane jest również historia szkodowa.

Szkody całkowite nie kwalifikują się do odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, nawet jeśli faktycznie pojazd został naprawiony.

Zobacz inne wpisy

 

 

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.