Wypadki śmiertelne – analiza statystyk policyjnych

Wypadki śmiertelne – analiza struktury

Wypadki śmiertelne (drogowe) są najbardziej tragiczną kategorią wśród skutków wypadków drogowych. Według Raportu Komendy Głównej Policji w 2023 roku wydarzyły się 1 732 wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym (wypadki śmiertelne). Wynika z tego, że w co dwunastym wypadku zginął co najmniej jeden człowiek. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym zanotowano 1 760 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, liczba zmalała o 28 (-1,6%). W wypadkach tych zginęły 1 893 osoby, 1 310 (69,2%) zginęło na miejscu, a pozostałe 583 (30,8%) to zgony w ciągu 30 dni od daty zaistnienia wypadku.

wypadki śmiertelne

wypadki śmiertelne

Wypadki śmiertelne – analiza przyczyn i okoliczności

Analizując wypadki ze skutkiem śmiertelnym (wypadki śmiertelne) w podziale na obszar stwierdzić można, że liczba wypadków i liczba osób, które poniosły śmierć, poza obszarem zabudowanym jest większa od liczby wypadków i ich ofiar w obszarze zabudowanym.

W 2023 roku najwięcej najtragiczniejszych zdarzeń miało miejsce w lipcu 180 tj. 10,4% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz w sierpniu – 177, tj. 10,2%. Najwięcej osób zginęło w sierpniu – 205 (10,8% ogółu).

Najwięcej wypadków śmiertelnych miało miejsce w poniedziałki: 273 wypadki (15,8% ogółu) i 299 osób zabitych (15,8% ogółu) oraz w niedziele – 258 wypadków (14,9% ogółu) i 289 osób zabitych (15,3 % ogółu).

Nasilenie wypadków śmiertelnych następowało w godzinach największego natężenie ruchu, tj. w godzinach 16.00 – 19.00. W godzinach tych miały miejsce 359 wypadków (20,7% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym), w których zginęło 388 osób (20,5% ogółu zabitych).

Wypadki śmiertelne w ruchu pojazdów

Najczęściej do wypadków śmiertelnych dochodziło na skutek zderzeń pojazdów w ruchu. Wypadków takich było 740 co stanowiło 42,7% ogółu wypadków śmiertelnych. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 840 osób (44,4% wszystkich zabitych). Wśród zderzeń, najwięcej tragicznych wypadków to zderzenia czołowe – 312 wypadków i 360 osób zabitych oraz zderzenia boczne – 303 wypadki i 343 osoby zabite. Następnym rodzajem wypadków drogowych za skutkiem śmiertelnym było najechanie na pieszego. Takich zdarzeń było 442 (25,5%), a w ich wyniku zginęło 447 osób (23,6%). Duży odsetek tragicznych wypadków to najechania na drzewo – odnotowano 272 wypadki (15,7% ogółu), zginęły w nich 306 osób (16,2% ogółu zabitych).

Wypadki śmiertelne spowodowane przez kierujących pojazdami

Najwięcej wypadków śmiertelnych, bo 1 464 (84,5% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym) spowodowali kierujący pojazdami. Najczęstsze przyczyny tych wypadków to:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 580 wypadków, 662 osoby zabite,

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 200 wypadków, 223 osoby zabite,

 • nieprawidłowe zachowania wobec pieszego – 142 wypadki, 143 osoby zabite,

 • nieprawidłowe wyprzedzanie – 130 wypadków, 136 osób zabitych.

Największą liczbę wypadków śmiertelnych, w odniesieniu do populacji wiekowej, spowodowali kierujący w wieku 18-24 lata – 236 (16,1% ogółu wypadków spowodowanych przez kierujących). Były to głównie: najechania na drzewo – 65 wypadków, 78 osób zabitych; zderzenia czołowe – 49 wypadków, 53 osoby zabite; zderzenia boczne – 33 wypadki, 40 osób zabitych; najechania na pieszego – 27 wypadków, 29 osób zabitych; wywrócenie się pojazdu – 20 wypadków, 22 osoby zabite.

Główne przyczyny wypadków śmiertelnych

Główne przyczyny wypadków śmiertelnych to:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 141 wypadków, 168 osób zabitych,

 • nieprawidłowe wyprzedzanie – 22 wypadki, 24 osoby zabite,

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 17 wypadków, 20 osób zabitych,

 • nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego – 15 wypadków, 15 osób zabitych.

Wypadki śmiertelne – alkohol

Kierujący będący pod działaniem alkoholu byli sprawcami 189 wypadków ze skutkiem śmiertelnym (12,9% ogółu wypadków śmiertelnych z winy kierujących), w których zginęło 212 osób (13,1% ogółu zabitych w wypadkach spowodowanych przez kierujących). Zaś kierujący pod działaniem innego środka byli sprawcami 39 wypadków, które pociągnęły za sobą 54 ofiary śmiertelne.

Wypadki śmiertelni – ruch pieszych

Piesi byli sprawcami 206 wypadków (11,9% wypadków śmiertelnych) z następujących przyczyn:

 • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 88 wypadków, 88 osób zabitych,

 • stanie, leżenie na jezdni – 46 wypadków, 46 osób zabitych,

 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 24 wypadki, 24 osoby zabite,

 • chodzenie nieprawidłową strona drogi – 23 wypadki, 23 osoby zabite.

Piesi będący pod działaniem alkoholu spowodowali 38 wypadków, w których zginęło 38 osób, głównie z powodu nieostrożnego wejścia na jezdnię – 18 wypadków (47,4% wypadków ze skutkiem śmiertelnym spowodowanych przez pieszych będących pod działaniem alkoholu) oraz stania lub leżenia na jezdni – 14 wypadków (36,8%).

Komenda Główna Policji

Policja (portal)

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.