Uszkodzenie mienia przewożonego przy szkodach komunikacyjnych z OC

Uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC – odpowiedzialność

Uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC to częsta sytuacja. Często zdarza się, że w momencie kolizji czy wypadku oprócz uszkodzeń pojazdu czy szkód zdrowotnych, powstają szkody na mieniu przewożonym przez nas w pojeździe (dochodzi do uszkodzenia bagażu przy szkodach z OC sprawcy). Bardzo często jest są to urządzenia, które po prostu przewozimy w samochodzie podróżując np. do pracy czy domu. Przykładowo może to być laptop, smartfon, aparat fotograficzny, tablet, a także fotelik dziecięcy czy jakiekolwiek inne mienie przez nas przewożone w pojeździe w momencie szkody. Dlatego też, uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC może okazać się dość kosztowne.

Jak wiadomo, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy pojazdu, zwróci koszty leczenia i wypłaci ewentualne zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę zdrowotną. Co jednak z uszkodzonym mieniem przewożonym przez nas w momencie zdarzenia drogowego ?

Ubezpieczyciele bardzo często odmawiają wypłat w takich sytuacjach. Często zdarza się też, że pokrzywdzeni ze względu na niską wartość mienia uszkodzonego, rezygnują z odwoływania się czy zakładania sprawy w sądzie. W takich sytuacjach, należy pamiętać, że najważniejsza jest właściwa dokumentacja szkody w mieniu przewożonym, a także ewentualna pomoc specjalistów w tej dziedzinie. Oczywiście również w tego rodzaju sprawach świadczymy różnego rodzaju usługi, mające na celu uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Jeśli po kolizji mamy oświadczenie sprawcy i/lub notatkę policyjną ze zdarzenia, to sprawa odpowiedzialności za naprawę pojazdu (szkody) jest prostsza. Jeśli dopilnujemy tego, aby policja do protokołu powypadkowego dopisała uszkodzenia mienia w postaci bagażu podręcznego, to uzyskanie z tego tytułu odszkodowania może być o wiele łatwiejsze. Podobnie jest z oświadczeniem sprawcy z kolizji – należy wskazać w nim, że oprócz wymienionych w nim uszkodzeń pojazdu, doszło do uszkodzeń mienia, z wyszczególnieniem rodzaju i zakresu uszkodzeń oraz co uszkodzono. Wielką wartość dowodową ma również wykonanie zdjęć z miejsca zdarzenia, a także wpisanie ewentualnych świadków do oświadczenia, którzy mogą potwierdzić, że uszkodzone zostało opisane w tymże oświadczeniu mienie.

Wyjątki od odpowiedzialności za uszkodzenie bagażu przy szkodach z OC

Istnieje jednak kilka wyjątków co do utraty mienia przy szkodach z OC. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody polegające na utracie gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, dokumentów i zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.

Przepis ten określa również, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu:

  • wyrządzone przez sprawcę właścicielowi samochodu, którym sprawca się poruszał (wyjątkiem jest szkoda w mieniu powstała wskutek zderzenia pojazdów opisanych w art. 38 ust. 2 w/w Ustawy,
  • powstałe w przewożonych odpłatnie ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że stroną odpowiedzialną jest posiadacz pojazdu innego niż pojazd przewożący przedmioty,
  • polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu środowiska.

Nasza kancelaria na każdym etapie likwidacji szkody, pomaga uzyskać maksymalne i należne odszkodowanie w takich sytuacjach. Pomagamy na etapie:

  • zgłoszenia,
  • likwidacji,
  • odwołania,
  • reklamacji.

Roszczenia z tego tytułu również przedawniają się z upływem 3 lat.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.