Czym jest szkoda całkowita z OC sprawcy?

Kiedy powstaje szkoda całkowita z OC sprawcy ?

Jeśli naprawa pojazdu z OC sprawcy nie jest ekonomicznie uzasadniona, czyli jej koszty przekraczają wartość pojazdu sprzed wypadku, ubezpieczyciel uzna, że jest to szkoda całkowita i oszacuje wartość wraku. W przypadku szkód z OC sprawcy, szkoda całkowita ma miejsce, gdy wartość naprawy jest wyższa niż 100% wartości pojazdu przed szkodą. Nieco inaczej ma to miejsce w przypadku AC – gdzie ten współczynnik wynosi 70%.

Sytuacja poważnej szkody w pojeździe często łączy się z niepewnością co do kwalifikacji takiej szkody przez ubezpieczyciela – czy to jako szkodę częściową czy całkowitą. Jeśli ubezpieczyciel prawidłowo wycenił wartość pojazdu przed szkodą, a także wartość szkody (odszkodowania), to sytuacja jest czysta i powstaje np. szkoda całkowita z możliwością sprzedaży wraku. Czasem dopiero po uznaniu kolejnych części samochodowych (elementów) za uszkodzone w związku z kolizją, ubezpieczyciel uznaje wcześniejszą szkodę częściową, za całkowitą.

Istnieją zatem dwie możliwości nieprawidłowego potraktowania poszkodowanego przez ubezpieczyciela:

  1. Nieprawidłowe określenie wartości pojazdu przed szkodą (najczęściej zaniżenie),
  2. Nieprawidłowe określenie wartości odszkodowania związanego z wypadkiem.

Jeśli chodzi o pozostałość pojazdu po szkodzie, to jeśli nie naprawiamy go, to istnieje możliwość sprzedaży go według oferty ubezpieczyciela lub na wolnym rynku na własną rękę.

Łącznie w sytuacji szkody całkowitej najważniejsze dokumenty, jakie musimy zgromadzić i przesłać do kancelarii, jeśli chcemy wyliczyć zaniżenie i uzyskać dopłatę do odszkodowania czy też się odwołać, to:

  • Kosztorys szkody (odszkodowania),
  • Wycena wartości pojazdu przed szkodą (WR),
  • Decyzja ubezpieczyciela w szkodzie,
  • Oferta ubezpieczyciela dotycząca zakupu wraku.

Na podstawie tych dokumentów, w sytuacji szkody całkowitej – możemy wykonać odwołanie lub wyliczyć dopłatę.

Kiedy pisać odwołanie przy szkodzie całkowitej ?

Wtedy kiedy nie zgadza się albo wartość pojazdu przed szkodą albo wartość odszkodowania. Obie kwestie wpływają na wysokość wypłaconych nam pieniędzy z tytułu odszkodowania za szkodę całkowitą. Czasem może nawet dojść do zmiany kwalifikacji szkody z całkowitej na częściową, gdy przykładowo mocno zaniżoną wartość pojazdu, ubezpieczyciel podniesie po odwołaniu i uzna, że powstała na pojeździe tylko szkoda częściowa.

W tych dwóch w/w sytuacjach należy sporządzić odwołanie. Tzn. jeśli zaniżono wartość pojazdu, to oznacza możliwość otrzymania większego odszkodowania jeśli ubezpieczyciel uzna odwołanie. W przypadku kwestii wysokości odszkodowania ważne jest, aby było ono adekwatne do faktycznie poniesionej szkody. Jeśli wiemy np. na podstawie własnych analiz na rynku (np. poprzez serwisy internetowe z ogłoszeniami sprzedaży pojazdów samochodowych), wysokości wyceny pojazdu przy składce AC (suma ubezpieczenia), lub posiadamy własne prywatne wyceny sporządzone np. przez rzeczoznawcę samochodowego czy serwis naprawczy (ASO), że ubezpieczyciel mocno zaniży wartość pojazdu – to należy sporządzić odwołanie załączając bądź wycenę, bądź inne dokumenty lub podać inne argumenty za wnioskiem odwołania. Przede wszystkim, w odwołaniu zarzucamy ubezpieczycielowi, że źle obliczył i tym samym źle wycenił wartość pojazdu przed szkodą. Bardzo często różnice są dość znaczne. Przykładowo mogą dotyczyć wersji pojazdu, wyposażenia, dodatkowych elementów np. felg itp. Czasem takie różnice w samochodach premium o stosunkowo młodych rocznikach mogą być znaczne.

Co dalej z wrakiem ? Kwestia zaniżenia wartości wraku

Jeśli chodzi o możliwości dalszego przeznaczenia wraku (pozostałości uszkodzonego pojazdu po szkodzie całkowitej), to opcji jest kilka. Przede wszystkim, jeśli wrak będzie sprzedawany bez naprawy, to sprzedaje się go bądź to według oferty wskazanej przez ubezpieczyciela bądź we własnym zakresie, jeśli mamy możliwość uzyskania lepszej ceny. Jeśli pojazd będzie naprawiany we własnym zakresie, to oczywiście możemy go użytkować lub sprzedać. 

Jeśli wartość wraku w wyliczeniu czy ofercie jest rażąco niska, a taka sytuacja zdarza się dość często, należy szybko znaleźć innego rodzaju oferty zakupu lub sporządzić odwołanie.

Kiedy mamy możliwość uzyskania dopłaty do szkody całkowitej ?

Poza opcją złożenia odwołania we sprawie, inną możliwością pomocy z naszej strony jest dopłata. Możliwość uzyskania dopłaty do szkody całkowitej powstaje, jeśli nasz rzeczoznawca wyliczy wysokość zaniżenia i różnicy (spór na szkodzie całkowitej), a następnie podpiszemy umowę o dopłatę do odszkodowania. Pieniądze trafiają na konto klienta już w ciągu 2 tygodni od otrzymania umowy.

Nierzadko kwoty uzyskane poprzez dopłatę są na tyle zadowalające, że klientowi nie opłaca się sporządzać odwołania czy tym bardziej narażać się na długotrwały spór sądowy z ubezpieczycielem. Jeśli o to ostatnie chodzi, również od wielu lat służymy klientom pomocą w zakresie sporów sądowych dotyczących wysokości odszkodowań, w tym związanymi ze szkodami całkowitymi.

Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania dotyczy najczęściej pojazdów młodszych, tj. np. do 10-15 lat użytkowania. Ponadto, aktualnie ich wartość nie powinna być niższa niż około 25000 zł. Jeśli chodzi o dalsze przeznaczenie wraku, to jeśli wrak sprzedamy zgodnie z ofertą ubezpieczyciela to możliwości uzyskania dopłaty nie będzie.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.