Szkoda całkowita – co się dzieje z wrakiem?

Czym jest szkoda całkowita?

W żadnej ustawie nie znajdziesz definicji szkody całkowitej. Co więcej, to samo pojęcie będzie mieć zupełnie inne znaczenie w kontekście naprawiania szkód z OC i AC.

W tym pierwszym przypadku za szkodę całkowitą uznaje się sytuację, gdy koszt naprawy samochodu przewyższa wartość pojazdu sprzed wypadku. Rozliczenie odszkodowania za szkodę  całkowitą w skrócie polega na tym, że po odliczeniu wartości wraku, ubezpieczyciel wypłaca nam różnicę w stosunku do wartości pojazdu przed szkodą.

Szkoda całkowita w szkodach z AC

Inaczej wygląda szkoda całkowita z AC. Tutaj ubezpieczyciele sami w umowach z klientem ustalają próg opłacalności, zwykle w granicach 70-90% wartości pojazdu. Tym samym wystarczy, by koszt naprawy okazał się wyższy, a ubezpieczyciel będzie mógł orzec szkodę całkowitą.

Bezpodstawne orzeczenie szkody całkowitej – co robić?

Orzeczenie szkody całkowitej ma wielkie znaczenie przy określaniu wysokości odszkodowania. Będzie ono o wiele niższe niż gdyby ubezpieczyciel wypłacił równowartość kosztów naprawy.

Dlatego też, jest opłacalne dla ubezpieczyciela, żeby orzec o szkodzie całkowitej (koszty naprawy przewyższają określony próg). Czasami dochodzi do tego bezpodstawnie, gdyż ubezpieczyciel celowo zaniży wartość pojazdu przed szkodą albo celowo zawyży wartość naprawy lub zrobi jedno i drugie. Jeśli ubezpieczyciel tak postąpił, to można złożyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. W dalszej kolejności można skierować sprawę do Rzecznika Finansowego lub sądu.

Czy można naprawić auto po szkodzie całkowitej ?

Czasem zdarza się, że mimo orzeczenia szkody całkowitej poszkodowany chce naprawić pojazd. Oczywiście ma do tego prawo. Kwotę przyznaną tytułem odszkodowania należy przeznaczyć na naprawę, czasem dopłacając brakującą kwotę z własnych środków. Samochód po badaniach technicznych i spełniający wszystkie wymogi, może być użytkowany.

Co zrobić z wrakiem pojazdu po szkodzie całkowitej ?

Jeśli wyliczenie ubezpieczyciela jest prawidłowe i powstaje szkoda całkowita, wypłaca on nam odszkodowanie. Pozostała część – czyli wartość wraku i jego przeznaczenie to osobna kwestia. Suma odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela i wartość wraku powinna wynosić tyle, co wartość pojazdu przed szkodą.

Ubezpieczyciel zakłada, że poszkodowany sprzeda wrak. To jest podstawa jego wyliczeń. Od wartości pojazdu przed szkodą odejmuje wartość wraku i wypłaca odszkodowanie w tej wysokości. 

Cena wraku ustalana przez ubezpieczyciela może być zawyżona. Dzieje się tak, bo ubezpieczyciel chce wypłacić jak najmniejszą kwotę odszkodowania. Może też zdarzyć się, że nie ma w danej sytuacji możliwości sprzedaży wraku w jego rynkowej cenie, a także ubezpieczyciel może przedstawić niezbyt atrakcyjne oferty odkupu wraku. W takiej sytuacji można żądać, aby ubezpieczyciel wypłacił różnicę między dokonaną przez niego wyceną a rzeczywistą wartością sprzedaży.

Istnieją generalnie cztery opcje przeznaczenia wraku po szkodzie całkowitej:

  • sprzedaż całkowicie na własną rękę,
  • sprzedaż we współpracy z ubezpieczycielem,
  • sprzedaż ubezpieczycielowi,
  • naprawa pojazdu i dalsze jego użytkowanie bądź sprzedaż,

Należy pamiętać, że zawsze wypłacone odszkodowanie i kwota uzyskana za sprzedaż wraku – powinna być równa kwocie wartości pojazdu przed szkodą. Oczywiście jeśli sprzedamy pojazd po gorszych warunkach rynkowych na własną rękę, a ubezpieczyciel przedstawił lepsze warunki odkupu czy to przez niego czy innego kontrahenta, możemy mieć kłopot z uzyskaniem wyrównania od ubezpieczyciela. Jeśli jednak postępujemy zgodnie z kalkulacją i we współpracy czy porozumieniem z ubezpieczycielem, a wartość pojazdu przed szkodą przekracza kwoty przez nas uzyskane – należy zawsze ubiegać się o dopłatę lub wyrównanie. Czy to przez odwołanie lub sąd albo dopłatę do odszkodowania w kancelarii prawnej.

Czy ubezpieczyciel może pomóc w sprzedaży wraku?

Ubezpieczyciel może również pomóc w sprzedaży wraku. Najczęściej współpracuje z firmami skupującymi uszkodzone pojazdy. Wystawia pojazd na aukcję internetową. Może też wskazać od razu konkretnego nabywcę pojazdu, który go bezpośrednio odkupi.

Taka sytuacja nie przenosi w żaden sposób obowiązku sprzedaży wraku na ubezpieczyciela, jak również w żaden sposób nie staje się on właścicielem pojazdu. Pomaga jedynie znaleźć miejsce, w którym można dokonać takiej sprzedaży.

Istnieje także druga możliwość, przejęcie wraku przez ubezpieczyciela. Jest to odkup wraku po ustalonej wycenie i to ubezpieczyciel wystawia pojazd na sprzedaż. Nie ma jednak takiego obowiązku. Wszystko zależy od dobrej woli ubezpieczyciela. W wielu przypadkach nie jest on zainteresowany taką współpracą i nabyciem pojazdu, lub oferuje znacznie gorsze niż rynkowe – warunki odkupu (głównie cenę).

O tym jak się odwołać czy skierować sprawę na ścieżkę sądową (różnice na szkodach całkowitych czasem mogą być znaczne kwotowo) najlepiej poinformować się w kancelarii prawnej. Można oczywiście, w niektórych przypadkach skorzystać z dopłaty do odszkodowania.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.