Odmowa odszkodowania

Kiedy nastąpi odmowa odszkodowania (wypłaty) – wykluczenia

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania tylko w określonych sytuacjach. Odmowa odszkodowania następuje, gdy

  • wyrządził szkodę umyślnie, będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku popełnienia przestępstwa,
  • nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem, z wyjątkiem, gdy chodziło o pościg za przestępcą lub ratowanie życia ludzkiego/ mienia,
  • uciekł z miejsca zdarzenia.

Jazda w stanie nietrzeźwym

Niezależnie od rodzaju polisy ubezpieczyciele wyłączają ochronę ubezpieczeniową, gdy do powstania szkody majątkowej lub osobowej doprowadził kierowca w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Jeśli chodzi o alkohol, wystarczy, że badanie alkomatem wykaże jego choćby minimalną ilość. Wtedy ubezpieczyciel z automatu odrzuca jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Przede wszystkim, ubezpieczyciel w takiej sytuacji wystąpi z regresem ubezpieczeniowym, czyli przeniesie ciężar odpowiedzialności na sprawcę wypadku, który przykładowo kierował pod wpływem alkoholu.

Regres po ucieczce z miejsca wypadku

Ucieczka z miejsca zdarzenia jest kwalifikowana w przepisach jako przestępstwo. Może także skutkować regresem. Jeśli zatem uciekniemy z miejsca zdarzenia, to możemy odpowiadać na podstawie odpowiednich przepisów. Nie unikniemy także regresu, który przeniesie ciężar naprawienia szkody (wypłaty odszkodowania) na sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Czyli po prostu nie opłaca się uciekać z miejsca zdarzenia, a nawet jeśli szkoda ma charakter parkingowy, to warto przynajmniej zostawić swoje dane poszkodowanemu np. spisując oświadczenie jeśli to możliwe lub przynajmniej zostawić swoje kontaktowe, żeby poszkodowany mógł się z nami skontaktować i naprawić swoją szkodę. Pamiętajmy też, że nawet jeśli nie ma świadków to bardzo często jako dowód w sprawie stosowany jest monitoring z kamer itp., czyli i tak można odnaleźć sprawcę nawet drobnych zadrapań, który w takiej sytuacji (ucieczki z miejsca zdarzenia), poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą z własnej kieszeni (regres).

OC – obowiązek

Każdy zarejestrowany pojazd podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu z OC. Nie ma znaczenia, że przykładowo stoi w garażu i nie jest regularnie czy w ogóle użytkowany. UFG może nałożyć wysokie kary na te osoby, które są właścicielami pojazdów a nie opłacają składek na OC lub nie opłacają ich terminowo.

Ruch pojazdu – definicja

W języku prawniczym a także w praktyce likwidacji szkód, „ruch pojazdu” oznacza:

  1.  przemieszczanie się pojazdu,
  2.  wsiadanie i wysiadanie z pojazdu,
  3.  załadowania i rozładowanie pojazdu,
  4.  zatrzymanie, postój i garażowanie.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.