Kolizja z obcokrajowcem na terenie Polski lub EOG – co zrobić ?

Kolizja z obcokrajowcem – sprawca zagraniczny

Kolizja z obcokrajowcem to w dobie częstych międzynarodowych podróży dość częsta sytuacja. W Polsce lub na terenie EOG panują ustalone zasady postępowania w przypadku takich kolizji z obcokrajowcem. Często może się zdarzyć, że dojdzie do kolizji lub wypadku, w którym jesteśmy poszkodowanym, a sprawcą jest obcokrajowiec np. sprawca kolizji pochodzi z Niemiec, a kolizja ma miejsce w Polsce lub sprawcą jest Niemiec a kolizja ma miejsce w Niemczech. Te dwie sytuacje i ich konsekwencje przeanalizuję w niniejszym artykule.

W takiej sytuacji oczywiście również należy nam się odszkodowanie. Należy tylko pamiętać, że oprócz standardowych procedur (np. oświadczenie sprawcy lub notatka policyjna) należy sprawę zgłosić do odpowiednich organów (ubezpieczyciela).

W przypadku kolizji z obcokrajowcem w Polsce, możemy uzyskać dopłatę do odszkodowania. Jeśli kolizja z obcokrajowcem ma miejsce zagranicą, to najlepiej skierować sprawę od razu do profesjonalisty, który zgłosi szkodę bezpośrednia zagranicą i uzyska wielokrotnie wyższe odszkodowanie niż zgłoszone później samodzielnie w Polsce. W tym bowiem przypadku, istnieją dwie możliwości zgłoszenia takiej szkody, albo bezpośrednio zagranicą albo w Polsce (polski przedstawiciel zagranicznego ubezpieczyciela). Procedura odmienna, odmienna również wysokość odszkodowania, choć szkoda (wypadek lub kolizja) jest taka sama. Warto dlatego rozważyć – kontakt z profesjonalistą i zgłosić taką szkodę u niego.

kolizja z obcokrajowcem

kolizja z obcokrajowcem

Kolizja z obcokrajowcem – sposób postępowania

 1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia: włącz awaryjne, ustaw trójkąt ostrzegawczy, załóż kamizelkę odblaskową.
 2. Sprawdź, czy ktoś nie ucierpiał: jeśli są osoby ranne, wezwij pogotowie ratunkowe.
 3. Wymień dane z drugim uczestnikiem: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer rejestracyjny, dane ubezpieczeniowe (przede wszystkim nazwę ubezpieczyciela i numer polisy).
 4. Spisz oświadczenie o zdarzeniu drogowym: jeśli obaj uczestnicy są zgodni co do okoliczności kolizji, można spisać oświadczenie bez wzywania policji. Wzór oświadczenia można znaleźć online lub w schowku niektórych samochodów (co ma zawierać oświadczenie – pisaliśmy w innym artykule).
 5. Zrób zdjęcia: uszkodzeń pojazdów, miejsca zdarzenia, śladów hamowania itp.

Dodatkowe kroki:

Jeśli nie możesz porozumieć się z drugim uczestnikiem (np. bariera językowa lub konflikt co do zakresu uszkodzeń itp.): wezwij policję.

Jeśli kolizja z obcokrajowcem była poważna: wezwij policję, nawet jeśli nikt nie ucierpiał.

Jeśli sprawca kolizji nie ma ubezpieczenia: skontaktuj się z PBUK (Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Jeśli kolizja miała miejsce za granicą: skontaktuj się z korespondentem ubezpieczyciela sprawcy lub z PZU/Wartą (jeśli zagraniczny zakład ubezpieczeń nie posiada korespondenta), z kolei najlepiej jeszcze zgłosić się do profesjonalnej kancelarii, która uzyska dużo wyższe odszkodowanie zgłaszając szkodę bezpośrednio za granicą.

Zgłoszenie kolizji z obcokrajowcem na terenie Polski:

Sprawdź kto jest przedstawicielem ubezpieczyciela sprawcy w Polsce. Skontaktuj się z tym ubezpieczycielem: jak najszybciej zgłoś szkodę i dostarcz niezbędne dokumenty (np. oświadczenie o zdarzeniu drogowym, zdjęcia, kosztorys naprawy). Jeśli kolizja z obcokrajowcem miała miejsce na terenie Polski, możesz uzyskać jeszcze od firmy odszkodowawczej dopłatę do odszkodowania.

W razie problemów z uzyskaniem odszkodowania: możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego lub do kancelarii prawnej.

Zgłoszenie kolizji z obcokrajowcem na terenie EOG:

 • W przypadku kolizji z obcokrajowcem z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) procedury są podobne jak w przypadku kolizji z Polakiem.
 • W przypadku kolizji z obcokrajowcem spoza UE/EOG procedury mogą być bardziej skomplikowane.

Zgłoszenie szkody z obcokrajowcem na terenie EOG:

Procedura zgłoszenia szkody z obcokrajowcem na terenie EOG jest podobna do procedury w przypadku kolizji z Polakiem np. na terenie Polski.

Oprócz zachowania środków ostrożności i ewentualnego wezwania policji (lub sporządzenia oświadczenia sprawcy), zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dowodów uszkodzeń (dokumentacja zdjęciowa), wymiana danymi kontaktowymi i ubezpieczeniowymi (przede wszystkim ubezpieczyciel – nazwa oraz numer polisy OC).

Oto kilka dodatkowych kroków, które należy podjąć:

 1. Sprawdź, czy sprawca kolizji ma ubezpieczenie OC: poproś go o okazanie Zielonej Karty lub dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC.

 2. Jeśli sprawca ma ubezpieczenie: skontaktuj się z jego ubezpieczycielem lub z korespondentem ubezpieczyciela w Polsce.

 3. Jeśli sprawca nie ma ubezpieczenia: skontaktuj się z PBUK (Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

 4. Zgłoś szkodę do swojego ubezpieczyciela: dostarcz niezbędne dokumenty (np. oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub notatkę policyjną, zdjęcia, kosztorys naprawy).

 5. Ubezpieczyciel sprawcy lub PBUK: zajmie się likwidacją szkody.

  Należy pamiętać o różnicach w przepisach ruchu drogowego w różnych krajach.

Oczywiście jeśli jak w przypadku kolizji każdej innej, istnieje opcja zgłoszenia szkody bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela np. w Polsce. Pamiętać należy, że w praktyce wiąże się to z przyznaniem niższego niż należne odszkodowanie. Można taką szkodę zgłosić także do przedstawiciela ubezpieczyciela sprawcy w Polsce. Takie odszkodowanie jest również niższe niż w jeszcze innej opcji.

Jeśli szkodę zgłosimy bezpośrednio za granicą (ubezpieczyciel sprawcy) – ubezpieczyciel poszkodowanego kontaktuje się następnie z ubezpieczycielem sprawcy lub PBUK w celu likwidacji szkody. Opcja zgłoszenia zagranicznego jest najbardziej wiarygodna i pewna pod względem wysokości odszkodowania, zwłaszcza jeśli sprawę prowadzi kancelaria prawna, co w praktyce jest niemal konieczne.

Bezpośrednie zgłoszenie szkody zagranicznej

Jak wspomniano wyżej, zgłoszenie szkody w Polsce – czy to do swojego ubezpieczyciela czy przedstawiciela zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy – wiąże się bardzo często z zaniżeniem kwoty należnego odszkodowania. Najlepiej zatem zgłosić sprawę bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy (zagranicą). Bardzo dobrze jest przedstawić swój kosztorys przedstawiający koszty naprawy pojazdu w EUR (ceny i stawki według zagranicznych stawek). W praktyce takie sprawy powinna prowadzić kancelaria prawna, gdyż sprawy te są skomplikowane i zawiłe, wymagają dużej wiedzy specjalistycznej i prawnej.

Oczywiście jeśli miałeś kolizję za granicą z obcokrajowcem, wystarczy zgłosić się do nas, a my zajmiemy się zgłoszeniem szkody bezpośrednio zagranicą oraz przygotujemy odpowiedni kosztorys według zagranicznych stawek i kosztów naprawy. Takie odszkodowanie w praktyce jest wypłacane w znacznie wyższych kwotach, czyli według zagranicznych stawek i cen naprawy. W praktyce różnice mogą być parokrotne. Wystarczy przesłać do nas dokumentację zdjęciową uszkodzeń oraz oświadczenie sprawcy lub notatkę policyjną, wraz z numerem polisy i nazwą ubezpieczyciela sprawcy. Zajmiemy się zgłoszeniem, uzyskaniem odszkodowania, w tym przygotowaniem kosztorysu. Takie odszkodowanie jest kilkukrotnie wyższe, a my załatwiamy zagranicą wszystkie formalności, w tym korespondencję w języku obcym z ubezpieczycielem sprawcy.

 • W przypadku kolizji z obcokrajowcem z EOG ważne jest, aby zachować spokój i działać rozważnie.
 • Dokładna dokumentacja zdarzenia ułatwi Ci uzyskanie odszkodowania.
 • W razie wątpliwości skontaktuj się z ubezpieczycielem lub z pomocą prawną.

Niniejsze podstawowe informacje mają charakter informacyjny. W przypadku kolizji z obcokrajowcem zaleca się skontaktowanie się z ubezpieczycielem lub z pomocą prawną.

Należy również pamiętać, że odszkodowanie za szkodę z obcokrajowcem na przykład na terenie Polski, może zostać zaniżone. Wystarczy wtedy zgłosić się do nas i uzyskać należną dopłatę do odszkodowania lub inny rodzaj pomocy.

Przydatne strony internetowe:

PBUK

PZU SA

TUiR WARTA SA

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Rzecznik Finansowy

W przypadku kolizji z obcokrajowcem ważne jest, aby zachować spokój i działać rozważnie.
Dokładna dokumentacja zdarzenia ułatwi Ci uzyskanie odszkodowania.

W razie wątpliwości skontaktuj się z pomocą prawną.

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.