Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek za granicą?

Szkody zagraniczne

Każdy wyjazd za granicę, czy to w celach turystycznych, tranzytowych czy zarobkowych, wiąże się z udziałem w ruchu w różnych krajach, co z kolei wiąże się z ryzykiem powstania kolizji czy wypadku za granicą. Sytuacja taka, nie dość, że stresująca i niebezpieczna, bo jesteśmy za granicą, bez możliwości pomocy rodziny czy znajomych, nie mówiąc już o barierze językowej, wiąże się z kwestią odszkodowania za szkodę tam (za granicą) doznaną.

Należy nam się właściwej wysokości odszkodowanie – czy to za szkodę na mieniu czy na osobie. Jeśli chodzi o szkody zagraniczne, to proces ich zgłaszania bez znajomości procedury, języka obcego, zagadnień technicznych czy posiadania właściwego kosztorysu w języku obcym, lepiej pozostawić profesjonalistom w tej dziedzinie. Czyli najlepiej zgłosić się do nas bezpośrednio.

Jeśli sami zgłosimy szkodę do polskiego przedstawiciela, praktycznie jesteśmy bez szans na uzyskanie odszkodowania we właściwej wysokości. Najlepszą opcją jest zgłoszenie szkody bezpośrednio do zagranicznego ubezpieczyciela, co nie jest proste. Warto również przedstawić kosztorys uwzględniający wszystkie uszkodzenia, a także w walucie obcej uwzględniający stawki w EUR. Sumarycznie kosztorysy te i odszkodowania są na o wiele wyższe kwoty niż te uzyskane od polskich przedstawicielstw ubezpieczycieli. Jak jednak zgłosić szkodę jeśli nie znamy języka obcego i nie mamy właściwego rzeczoznawcy ?

Przede wszystkim trzeba mieć dokumentację zdjęciową szkody oraz oświadczenie sprawcy lub notatkę z policji. Jeśli posiadamy te dokumenty, to najlepiej zgłosić się do nas. Nie ma sensu zgłaszać szkody przez polskiego przedstawiciela ubezpieczyciela, gdyż kwoty, które mamy uzyskać są rozczarowujące. Najlepiej zgłosić szkodę przez kancelarię, która zadba o to, żeby uzyskać właściwe odszkodowanie. Przede wszystkim, zgłosi szkodę do zagranicznego ubezpieczyciela (bezpośrednio za granicą), zadba o sporządzenie właściwego kosztorysu, który będzie obejmował koszty naprawy za granicą, czyli będzie znacznie wyższy niż ten sporządzony w Polsce.

Jeśli chodzi o teren UE, to zasady likwidacji szkód z OC są analogiczne jak w Polsce. Jeśli chodzi o tereny z tzw. zieloną kartą, to oczywiście trzeba ją najpierw wykupić, a także zapoznać się z zasadami likwidacji szkód i odszkodowań w danym kraju.

Oświadczenie sprawcy – notatka policyjna

Właściwe sporządzenie oświadczenia jest kluczowe dla uzyskania właściwego odszkodowania. Trzeba w nim zawrzeć przede wszystkim dane sprawcy, przyznanie się do winy i wzięcie odpowiedzialności za uszkodzenia, a także opis uszkodzeń.

Warto posiadać przy sobie wzory oświadczeń sprawcy, które niektórzy ubezpieczyciele udostępniają. Ponadto, jeśli chodzi o barierę językową, to wiadomo, że oświadczenie musi być zrozumiałe dla obu stron.

Jeśli na miejsce wypadku czy kolizji były wzywane służby porządkowe lub policja, warto postarać się o kopie sporządzonego protokołu. Oczywiście trzeba także sporządzić własną dokumentację zdarzenia. Najważniejsza jest dokumentacja zdjęciowa uszkodzeń.

Procedura odszkodowawcza

Jeśli posiadamy już wszystkie dokumenty, należy szkodę zgłosić. Tutaj mamy dwie opcje. Albo zgłaszamy szkodę w Polsce i możemy liczyć na mniejsze odszkodowanie albo zgłaszamy ją za granicą samodzielnie. Powstaje jednak bariera językowa, a ponadto najlepiej, aby posiadać własny kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę. Kosztorys taki, powinien opierać się na zagranicznych stawkach i cenach. Wtedy odszkodowanie jest optymalnie wysokie.

Informację gdzie zgłosić w Polsce szkodę udziela Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sprawa sądowa – właściwość

W przypadku, gdy w grę wchodzi ubezpieczenie OC za granicą również może dojść do sytuacji, w której ubezpieczyciel proponuje odszkodowanie niepokrywające całości szkody. Można wtedy złożyć odwołanie, a także wnieść sprawę do sądu. Zgodnie z prawem unijnym poszkodowany ma prawo wytoczyć tę sprawę przed sąd właściwy ze względu na swoje miejsce zamieszkania w Polsce, jednak również w tym przypadku kluczowe znaczenie będą mieć przepisy państwa, w którym doszło do zdarzenia powodującego szkodę.

OC za granicą – jak zapewnić sobie właściwą ochronę?

W przypadku UE, polska polisa OC działa (zapewnia ochronę). Co do państw trzecich trzeba wyrobić tzw. zieloną kartę, a nawet wykupić specjalne ubezpieczenie. Przed wyjazdem trzeba zadbać o właściwe ubezpieczenie. Bez tego posiadacz pojazdu, który stały się sprawcą wypadku musiałby pokryć wszystkie szkody z własnej kieszeni.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.