Gdy nie ma sprawcy wypadku – jak dochodzić odszkodowania ?

Wypadek drogowy bez sprawcy: jak dochodzić odszkodowania ?

Wypadek wiąże się z popełnieniem przestępstwa. Policja ściga takie sytuacje z urzędu, a przeciwko sprawcy jest wystosowywany akt oskarżenia do sądu. Udział policji jest obowiązkowy jeśli są ofiary. Funkcjonariusze policji sporządzają obszerną dokumentację na miejscu wypadku. Obejmuje ona m. in. dokumentację fotograficzną, ślady traseologiczne (zabezpieczenie), pozycję pojazdów, wymiarowanie, zbierają dane świadków oraz zabezpieczają monitoring. Czynności te są podejmowane, po to, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia jak również ustalić sprawcę wypadku. Następnie dowody uzyskane przez policję są wykorzystywane przez biegłych do opiniowania sytuacji, a także do dochodzenia odszkodowania w trakcie likwidacji szkody czy postępowania sądowego.

Jeśli policja nie może ocenić na miejscu szkody zdrowotnej, bo np. na miejsce wypadku przyjeżdża karetka i następuje hospitalizacja, to policja w szpitalu uzyskuje niezbędne informacje dotyczące zakresu obrażeń czy szacunkowego czasu leczenia, który jest istotny ze względu na to, aby odpowiednio ocenić zdarzenie drogowe jako kolizję czy wypadek (podstawowe kryterium to czas leczenia czyli zakres naruszenia czynności narządu lub rozstrój zdrowia – jeśli jest do 7 dni, to mamy do czynienia jedynie z kolizją).

Ustalenia policji a zakres odszkodowania

Pokrzywdzonemu w wypadku należy się odpowiednie odszkodowanie, a czasem również zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji. Postępowanie karne jest równoległe do postępowania likwidacyjnego czy cywilnego w sprawie o odszkodowanie. Niezależnie od rozpoznania zdarzenia drogowego nawet bez wyroku sądu karnego, sprawca jest również odpowiedzialny za wypadek. Najlepiej dla pokrzywdzonego ze względu na możliwość szybkiego załatwienia sprawy u ubezpieczyciela jest, gdy sprawca jest ustalony od razu. Jeśli jednak sprawca zbiegł i nie został ustalony na miejscu zdarzenia, to sprawa się komplikuje. Wtedy szkodę można zlikwidować (pokryć koszty naprawy) poprzez jedną z trzech możliwości:

Jaki czas ma policja na ustalenie sprawcy wypadku ?

Zasadniczo policja powinna podać dane (wskazać sprawcę) w ciągu 30 dni od zgłoszenia sprawy, czyli ukończyć postępowanie w ciągu tego terminu. Jeżeli sprawa wymaga większych nakładów pracy policji, bo ustalenie sprawcy jest bardziej skomplikowaną kwestią, to postępowanie może zostać wydłużone do dwóch miesięcy (o czym policja również powinna poinformować poszkodowanego). Czasem konieczne jest również zasięgnięcie opinii biegłego lub uzyskanie innych dowodów, które wiążą się z upływem czasu koniecznego na przygotowanie ich. Wtedy dochodzenie na policji może zostać zawieszone nawet bezterminowo, aż do momentu, gdy np. opinia biegłego będzie gotowa.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.