Dopłata do odszkodowania do szkody AC

Kiedy możemy się ubiegać o odszkodowanie AC i dopłatę do odszkodowania AC ?

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.

Jeśli doszło do kolizji czy wypadku również z naszej winy, a posiadamy polisę AC, możemy ubiegać się o odszkodowanie. Niestety w praktyce ochrona ubezpieczeniowa z polis AC jest tylko częściowa lub nawet znikoma czy fikcyjna. Ubezpieczyciele bardzo często odmawiają wypłat odszkodowań, stosując postanowienia z OWU jako powód do takiej decyzji. OWU zawierają najczęściej wiele wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, dlatego też warto przed zakupem polisy zapoznać się nie tylko z nazwą jej wariantu czy ceną, ale także OWU. Ponadto, OWU i wariant – decydują bardzo często o wielkości czy sposobie zaniżenia odszkodowania z AC. Bardzo często bowiem odszkodowania te całkowicie odbiegają od naszych wyobrażeń o ochronie ubezpieczeniowej z AC, tzn. faktyczne odszkodowanie nie tylko jest rozczarowujące co do jego wysokości, może również zupełnie odbiegać od prawidłowej wysokości odszkodowania należnego, jak również może mieć miejsce sytuacja, w której klient ze względu na warunki OWU czy wariant polisy, otrzymuje jedynie niewielką część odszkodowania, którego się spodziewał czy liczył na nie.

Zaniżenia odszkodowań przez ubezpieczycieli – na czym polegają

W przypadku odmowy przyznania odszkodowania z AC należy oczywiście spróbować się odwołać. Może jednak okazać się, że przy zakupie polisy AC, nie sprawdziliśmy dokładnie warunków zawartych w OWU i zgodnie z umową dobrowolnego ubezpieczenia AC, odszkodowanie po prostu nam się nie należy. W takiej sytuacji należy spróbować napisać odwołanie lub zgłosić się do kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w prowadzeniu spraw o odszkodowania.

Najczęściej jednak, nawet jeśli mamy przyznane odszkodowanie z AC, jego wysokość odbiega znacząco od naszych oczekiwań czy faktycznych kosztów naprawy. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku szkód z OC według statystyk podawanych przez analityków rynku odszkodowań – około 95% odszkodowań jest zaniżanych. W przypadku AC, dokonanie takiej analizy rynku jest znacznie trudniejsze. Praktycznie bowiem, każda polisa w danym zakładzie ubezpieczeń jest inna, a do tego dochodzą warianty polisy, zmiany oferty w czasie itp., jest to bowiem rynek bardzo dynamicznie się rozwijający i zmienny. Trudno zatem oszacować, ile odszkodowań z AC jest zaniżonych. Z analizy wpływających spraw okazuje się, że odsetek ten może być również bardzo wysoki. Warto zatem wykupić taką polisę, która umożliwi nam uzyskanie dopłaty do odszkodowania., a przed jej zakupem dokładnie przeanalizować warunki polisy AC (OWU). W przypadku zaniżenia, możemy się odwołać i/lub uzyskać dopłatę do odszkodowania. Niestety ze względu na brak jakichkolwiek regulacji ustawowych, branżowych, zaleceń rynkowych czy uregulowań dotyczących standardów czy uczciwych (dobrych) praktyk, ubezpieczyciele stosują od wielu lat, zabiegi, które zaniżają wysokość wypłacanych odszkodowań z AC. Utrudniona jest również walka z ubezpieczycielem, a także uzyskanie wysokiej dopłaty do odszkodowania. Albowiem, ze względu na warunki polis (OWU) i wariant polisy, niektóre sprawy nie mogą być przedmiotem odkupu ze strony firm skupujących szkody. Ponadto, utrudnione jest sporządzenie skutecznego odwołania i nierzadko walka z ubezpieczycielem przypomina przysłowiową walkę z wiatrakami.

Zaniżenia i odmowy związane z odszkodowaniami AC, dotyczą najczęściej następujących kwestii:

  • udział własny,
  • franczyza integralna,
  • suma ubezpieczenia malejąca po szkodzie,
  • suma ubezpieczenia malejąca z czasem,
  • amortyzacja części,
  • metoda kosztorysowa i serwisowa – co obejmuje możliwość zastosowania w kosztorysie cen zamienników części samochodowych zamiast oryginalnych, zaniżenie stawek roboczo-godzin czy różnego rodzaju rabatów np. na materiał lakierniczy itp. metody zaniżania wartości odszkodowania stosowanych przez ubezpieczycieli.

Jak uzyskać wyższe odszkodowanie AC

W przypadku zaniżenia odszkodowania z AC, które dotyczy bardzo dużej ilości szkód, istnieją zasadniczo dwa rozwiązania, które mogą nam pomóc w uzyskaniu prawidłowej kwoty odszkodowania z AC. Pierwszym z nich jest sporządzenie odwołania, a w razie braku jego skuteczności – skierowanie sprawy do sądu powszechnego. Jest to rozwiązanie wiążące się z terminem rozpatrzenia odwołania (w przypadku szkód z OC jest to ustawowe 30 dni, a w przypadku wyjątkowo skomplikowanych spraw – 60 dni) oraz terminem zakończenia sprawy sądowej (w praktyce w zależności od przypadku od kilku miesięcy, do nawet 12-18). Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie poinformuje o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji lub nie odpowie na nią, to przyjmuje się, że sprawa została rozpatrzona na korzyść osoby odwołującej się. Ponadto przed napisaniem odwołania należy dokładnie przeanalizować OWU oraz umowę z ubezpieczycielem. OWU są warunkami decydującymi również odnośnie procedur likwidacji szkody, odwołań itp. Decyduje tu bowiem zasada swobody kształtowania umów i to my sami na te warunki się godzimy zakupując daną polisę AC. Przykładowo polisa AC może przewidywać różne warunki związane z terminem zgłoszenia szkody z AC, odwołań, w tym terminów na złożenie i rozpatrzenie tychże. Na pewno warto zaraz po kolizji czy wypadku (czy innym zdarzeniu związanym z obowiązkiem ubezpieczeniowym ubezpieczyciela) sprawdzić również warunki polisy w tym zakresie. Najczęściej pozostaje nam 7 dni na zgłoszenie szkody, ubezpieczyciel ma 30 dni na decyzję w sprawie (skomplikowane przypadki 90 dni), a potem odpowiednio 30 do 60 dni na rozpatrzenie odwołania.

Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem pod względem kryterium czasu załatwienia sprawy jest dopłata do odszkodowania, kiedy to sprawa jest załatwiana od początku do końca w okresie kilkunastu dni (maksymalnie, wliczając w to czas wyceny zaniżenia, przygotowania dokumentów i terminu wypłaty dopłaty). Dopłaty do odszkodowań do szkód z AC są świadczone przez niektóre podmioty skupujące szkody. Analiza i wycena przypadku (wstępna) jest najczęściej niezobowiązująca i bezpłatna, a także trwa około 3 dni. Po tym czasie dowiadujemy się ile wyniesie kwota dopłaty jak również poznamy szczegółowe warunki współpracy. Po około 14 dniach, otrzymujemy kwotę dopłaty na nasze konto bankowe. Dalszy ciąg sprawy prowadzi już kancelaria (firma skupująca szkody OC/AC). To ona na własny koszt i na własną odpowiedzialność odwołuje się, wnosi sprawę do sądu itd., a w końcu otrzymuje odkupione roszczenie (całkowitą kwotę odszkodowania).

Odwołanie od decyzji w przypadku szkody AC – co uwzględnić ?

Przepisy nie zakładają konkretnego terminu na złożenie odwołania od decyzji w sprawach z zakresu AC. O fakcie powstania szkody z AC, musimy jednak najczęściej poinformować w terminie do 7 dni (szczegółowe postanowienia w tym zakresie są zawarte w OWU). W przypadku OC – termin przedawnienia wynosi zaś, aż 3 lata. Jeśli przekroczymy termin zgłoszenia (7 dni), musimy liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania. Jeśli mamy odmowę lub zaniżenie i chcemy się odwołać, od wydanej w ciągu 30 dni decyzji (w szczególnych przypadkach 90 dni), sporządzamy odwołanie i składamy je do ubezpieczyciela albo kierujemy od razu sprawę do sądu o rozstrzygnięcie sporu. Ubezpieczyciel ma 30 do 60 dni na rozpatrzenie odwołania. Jaki termin posiadamy na sporządzenie odwołania od decyzji ? Tutaj również przepisy nie regulują tego zagadnienia. Termin zależeć będzie od przedawnienia roszczeń, nie należy jednak tego odkładać, gdyż można zgubić dokumenty itp. czy zapomnieć o szczegółach sprawy, jak również mogą się zmienić okoliczności sprawy jak np. samochód zostanie sprzedany i nie będzie możliwości dokonania ponownych oględzin, które pomimo posiadania dokumentacji zdjęciowej czy opinii niezależnego rzeczoznawcy, mogą okazać się potrzebne czy pomocne. Zasadniczo jednak przysługuje nam termin związany z przedawnieniem roszczenia.

Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia reguluje art. 819§1 KC, który stanowi, że roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Nieco inny termin przedawnienia odnosi się do deliktów czy przestępstw. Bieg przedawnienia może zostać również przerwany przez różne okoliczności czy czynności.

W przypadku braku odpowiedzi przez ubezpieczyciela w terminie przyjmuje się, iż odwołanie zostało rozpatrzone na korzyść poszkodowanego. Jeśli jednak w dalszym ciągu otrzymamy odmowę zmiany decyzji (ubezpieczyciel nie przychyli się do naszego odwołania), istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę powództwa cywilnego przeciwko ubezpieczycielowi.

Jeśli chodzi o uzasadnienie odwołania, to nie musi ono być obszerne, ale powinno zawierać informacje, które mogą wpłynąć na zmianę decyzji ubezpieczyciela. Przykładowo mogą to być:

  • dokumenty (np. faktury), których pokrycie jest niemożliwe z kwoty zaoferowanej przez ubezpieczyciela,
  • informacje o cenach np. części zamiennych, jeżeli ich wartość została zaniżona,
  • ekspertyzę rzeczoznawcy lub kosztorys z ASO,
  • informacje o wycenie pojazdu.

Jak ubiegać się o dopłatę do odszkodowania AC ?

Jeśli po decyzji nie jesteśmy zadowoleni z wysokości odszkodowania lub jeśli nawet po odwołaniu nie jesteśmy w dalszym ciągu usatysfakcjonowani, warto zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej i uzyskać dopłatę do odszkodowania z AC.

W tym celu należy przedstawić specjalistom kosztorys oraz polisę AC (wraz z OWU), aby można było ustalić wariant i warunki polisy, a także obliczyć wysokość zaniżenia. Bardzo duże znaczenie dla wyceny i możliwości uzyskania dopłaty ma to, czy polisa przewiduje wariant kosztorysowy czy serwisowy, a także czy OWU nie wyłączają w jakiś inny sposób możliwości uzyskania dopłaty.

Jeśli mamy wycenę zaniżenia i ofertę z kancelarii, po podpisaniu umowy wypłata następuje w ciągu do maksymalnie około 14 dni roboczych na nasze konto bankowe. Jest to korzystna opcja rozwiązania problemu zaniżonego odszkodowania z AC, gdyż nie wymaga od nas specjalnego wysiłku niezbędnego np. podczas sporządzania odwołania.

Zobacz inne wpisy

ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.
ZANIM WYJDZIESZ - ZADZWOŃ
To nic nie kosztuje, a możesz tylko zyskać!
Wycenimy Twoją szkodę i sprawdzimy ile jeszcze możesz odzyskać odszkodowania.